Nghị quyết Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Số/Ký hiệu 38/NQ-CP
Ngày ban hành 17/3/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Đơn vị ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (cập nhật cấp độ dịch đến ngày 23/11/2021)
 • Quyết định về việc kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ
 • Về việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 • Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2021)
 • Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (từ ngày 01/11/2021 đến 17h00 ngày 18/11/2021)
 • Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
 • Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
 • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 16/11/2021)
 • Về việc triển khai Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế.
 • Thông báo về việc phân công bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Điện Biên.
 • 81-90 of 226<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 129/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 31/5/2023)
 • 111/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 15/5/2023)
 • 1170-CV/TU
 • V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19
 • 99/TB-SYT
 • Thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 25/4/2023
 • 5273/CV-BTGTW
 • V/V tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
 • 94/TB-SYT
 • Thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 16/4/2023
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: