Nghị quyết Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Số/Ký hiệu 38/NQ-CP
Ngày ban hành 17/3/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Đơn vị ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (cập nhật cấp độ dịch đến ngày 30/11/2021)
 • Kế hoạch tuyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch" (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)
 • Nghị quyết về việc chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
 • Quyết định thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện và Tổ quản lý khu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVid-19 tại Khu du lịch sinh thái Him Lam, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
 • Thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID - 19
 • 71-80 of 226<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 129/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 31/5/2023)
 • 111/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 15/5/2023)
 • 1170-CV/TU
 • V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19
 • 99/TB-SYT
 • Thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 25/4/2023
 • 5273/CV-BTGTW
 • V/V tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
 • 94/TB-SYT
 • Thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 16/4/2023
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: