• DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18:00, ngày 21/01/2022 1/5/2022 9:28:08 AM
 • Ngày 21/01: Điện Biên ghi nhận thêm 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/01/2022 1/5/2022 9:27:54 AM
 • Ngày 20/01: Điện Biên ghi nhận thêm 92 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 19/01/2022 1/5/2022 9:27:34 AM
 • Ngày 19/01: Điện Biên ghi nhận thêm 36 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 18/01/2022 1/5/2022 9:27:19 AM
 • Ngày 18/01: Điện Biên ghi nhận thêm 84 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 17/01/2022 1/5/2022 9:27:01 AM
 • Ngày 17/01: Điện Biên ghi nhận thêm 38 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 16/01/2022 1/5/2022 9:26:40 AM
 • Ngày 16/01: Điện Biên ghi nhận thêm 79 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 15/01/2022 1/5/2022 9:26:23 AM
 • Ngày 15/01: Điện Biên ghi nhận thêm 54 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 14/01/2022 1/5/2022 9:26:09 AM
 • Ngày 14/01: Điện Biên ghi nhận thêm 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 13/01/2022 1/5/2022 9:25:56 AM
 • Ngày 13/01: Điện Biên ghi nhận thêm 68 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 12/01/2022 1/5/2022 9:25:40 AM
 • Ngày 12/01: Điện Biên ghi nhận thêm 65 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 1-10 of 329<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 184/UBND-KGVX
 • Về việc hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 19/TB-SYT
 • Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 18/01/2022)
 • 83/QĐ-UBND
 • Quyết định về việc thành lập bổ sung Trạm khai báo y tế tại chân đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo
 • 115/UBND-KGVX
 • Về việc triển khai Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 cuae Thủ tướng Chính phủ
 • 118/UBND-KTN
 • Về việc giải quyết vấn đề gây ùn tắc giao thông tại Trạm khai báo y tế cửa ngõ của tỉnh (Pha đin)
 • 12/KH-SYT
 • Kế hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 24, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: