• DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18h00, ngày 04/8 8/4/2021 6:15:07 PM
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 07h00, ngày 03/8 8/3/2021 8:25:56 AM
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

 • 17h00, ngày 02/8 8/2/2021 3:43:31 PM
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

 • 18h00, ngày 01/8 8/2/2021 7:22:00 AM
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 31/7 7/31/2021 10:24:09 AM
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 30/7 7/30/2021 7:23:08 AM
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/7 7/29/2021 8:58:22 AM
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 28/7 7/28/2021 7:39:39 AM
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 27/7 7/27/2021 9:01:21 PM
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/7 7/26/2021 7:20:30 AM
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 1-10 of 188<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • 1934/TB-SGTVT
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 2292/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • 1903/SGTVT-QLVTPT&NL
 • tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: