• DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18:00, ngày 03/5/2022 4/29/2022 3:51:52 PM
 • Ngày 03/5: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 30/4/2022 4/29/2022 3:50:11 PM
 • Ngày 30/04: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 28/4/2022 4/29/2022 3:39:35 PM
 • Ngày 28/04: Điện Biên ghi nhận thêm 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 27/4/2022 4/28/2022 10:50:24 AM
 • Ngày 27/04: Điện Biên ghi nhận thêm 66 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 26/4/2022 4/27/2022 10:09:53 AM
 • Ngày 26/04: Điện Biên ghi nhận thêm 75 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 25/4/2022 4/27/2022 10:08:26 AM
 • Ngày 25/04: Điện Biên ghi nhận thêm 77 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 24/4/2022 4/27/2022 10:07:37 AM
 • Ngày 24/04: Điện Biên ghi nhận thêm 44 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 22/4/2022 4/27/2022 10:06:28 AM
 • Ngày 22/04: Điện Biên ghi nhận thêm 129 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 21/4/2022 4/22/2022 2:41:35 PM
 • Ngày 21/04: Điện Biên ghi nhận thêm 130 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/4/2022 4/22/2022 2:40:55 PM
 • Ngày 20/04: Điện Biên ghi nhận thêm 97 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 1-10 of 421<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 620/QĐ-UBND
 • Quyết định về việc dừng hoạt động của các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ do Công an tỉnh quản lý
 • 100/TB-SYT
 • Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 01/4/2022)
 • 94/TB-SYT
 • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 25/03/2022
 • 773/UBND-KGVX
 • Vv triển khai Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của VPCP
 • 766/UBND-KGVX
 • Vv đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 88/TB-SYT
 • Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: