DANH SÁCH VĂN BẢN
1-20 of 85<  1  2  3  4  5  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
2316/KH-UBND 26/7/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
2299/UBND-KGVX 23/7/2021 V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
1918/TB-SGTVT 23/7/2021 V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
1934/TB-SGTVT 23/7/2021 Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2292/UBND-KGVX 22/7/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
1903/SGTVT-QLVTPT&NL 21/7/2021 tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
1792/SGTVT-QLVTPT&NL 9/7/2021 tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19
1223/QĐ-UBND 9/7/2021 Quyết định về việc thành lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
2072/UBND-KGVX 6/7/2021 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
921/STTTT-BCXB 1/7/2021 V/v Tuyên truyền thực hiện cách ly đối với người đến từ vùng đang có dịch
2031/UBND-KGVX 30/6/2021 V/v triển khai Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế
1584/SGTVT-QLVTPT&NL 21/6/2021 Tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong tình hình mới
1573/SGTVT-QLVTPT&NL 19/6/2021 tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong tình hình mới
240-CV/TU 16/6/2021 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mói
1797/UBND-KGVX 15/6/2021 VV khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng covid-19
1800/UBND-KGVX 15/6/2021 VV tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
1784/KH-UBND 14/6/2021 Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
1776/KH-UBND 12/6/2021 Tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương
1472/TB-SGTVT 10/6/2021 tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn huyện Nậm Pồ
1734/UBND-KGVX 9/6/2021 về việc rà soát hỗ trợ nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
1-20 of 85<  1  2  3  4  5  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • 1934/TB-SGTVT
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 2292/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • 1903/SGTVT-QLVTPT&NL
 • tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: