Nghị quyết Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Số/Ký hiệu 38/NQ-CP
Ngày ban hành 17/3/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Đơn vị ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại
Tệp đính kèm:
Văn bản khác:
 • Về việc hướng dẫn cách ly đối với các trường hợp thuộc diện F1 và quản lý, giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên.
 • Kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2022
 • Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với thông điệp "Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phòng, chống dịch năm 2021" (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021)
 • Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 13/12/2021)
 • Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 21, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung và Tổ quản lý khu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Quan sự (cũ) C1 xã Thanh Luông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định chấm dứt hoạt động cách ly y tế một số vùng trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp "Vắc-xin an toàn, ứng phó linh hoạt, khoa học và chủ đọng với biến thể mới" (từ ngày 07/12 đến ngày 14/12/2021)
 • Về việc tăng cường công tác quản lý giám sát người đến/về tỉnh Điện Biên qua Cảng hàng không Điện Biên Phủ để phòng, chống dịch Covid-19
 • 61-70 of 226<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 129/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 31/5/2023)
 • 111/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 15/5/2023)
 • 1170-CV/TU
 • V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19
 • 99/TB-SYT
 • Thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 25/4/2023
 • 5273/CV-BTGTW
 • V/V tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
 • 94/TB-SYT
 • Thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 16/4/2023
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: