• DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18h00, ngày 04/8
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/4/2021 6:15:07 PM
 • 07h00, ngày 03/8
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

  8/3/2021 8:25:56 AM
 • 17h00, ngày 02/8
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

  8/2/2021 3:43:31 PM
 • 18h00, ngày 01/8
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/2/2021 7:22:00 AM
 • 18h00, ngày 31/7
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/31/2021 10:24:09 AM
 • 18h00, ngày 30/7
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/30/2021 7:23:08 AM
 • 18h00, ngày 29/7
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/29/2021 8:58:22 AM
 • 18h00, ngày 28/7
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/28/2021 7:39:39 AM
 • 18h00, ngày 27/7
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/27/2021 9:01:21 PM
 • 18h00, ngày 26/7
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/26/2021 7:20:30 AM
 • 18h00, ngày 25/7
 • Tính đến ngày 25/7: 57 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/24/2021 8:46:02 PM
 • 18h00, ngày 24/7
 • Tính đến ngày 24/7: 56 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/23/2021 8:54:26 PM
 • 18h00, ngày 23/7
 • Tính đến ngày 23/7: 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/23/2021 8:53:31 PM
 • 18h00, ngày 22/7
 • Tính đến ngày 22/7: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/22/2021 7:16:39 AM
 • 18h00, ngày 21/7
 • Tính đến ngày 21/7: 53 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/21/2021 7:14:31 AM
 • 18h00, ngày 20/7
 • Tính đến ngày 20/7: 52 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/20/2021 7:29:20 AM
 • 18h00, ngày 19/7
 • Tính đến ngày 19/7: 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi trên địa bàn tỉnh là 61.

  7/19/2021 8:54:50 PM
 • 18h00, ngày 18/7
 • Tính đến ngày 18/7: 50 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/18/2021 8:58:01 PM
 • 18h00, ngày 17/7
 • Tính đến ngày 17/7: 49 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/17/2021 11:44:02 PM
 • 18h00, ngày 16/7
 • Tính đến ngày 16/7: 48 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/16/2021 9:44:43 PM
 • 18h00, ngày 15/7
 • Tính đến ngày 15/7: 47 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/15/2021 7:21:59 AM
 • 18h00, ngày 14/7
 • Tính đến ngày 14/7: 46 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 59.

  7/14/2021 8:29:28 AM
 • 18h00, ngày 13/7
 • Tính đến ngày 13/7: 45 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/13/2021 5:28:19 PM
 • 18h00, ngày 12/7
 • Tính đến ngày 12/7: 44 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 57.

  7/12/2021 1:50:02 PM
 • 18h00, ngày 11/7
 • Tính đến ngày 11/7: 43 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 55.

  7/12/2021 7:15:15 AM
 • 18h00, ngày 10/7
 • Tính đến ngày 10/7: 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 52.

  7/10/2021 11:35:42 PM
 • 18h00, ngày 09/7
 • Tính đến ngày 09/7: 41 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/9/2021 3:46:26 PM
 • 18h00, ngày 08/7
 • Tính đến ngày 08/7: 40 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/8/2021 3:38:34 PM
 • 18h00, ngày 07/7
 • Tính đến ngày 07/7: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 51.

  7/7/2021 4:10:58 PM
 • 18h00, ngày 06/7
 • Tính đến ngày 06/7: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 50.

  7/6/2021 7:22:30 AM
 • 18h00, ngày 05/7
 • Tính đến ngày 05/7: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/5/2021 9:17:56 AM
 • 18h00, ngày 04/7
 • Tính đến ngày 04/7: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 48.

  7/4/2021 9:19:29 PM
 • 18h00, ngày 03/7
 • Tính đến ngày 03/7: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 45.

  7/3/2021 9:55:59 PM
 • 18h00, ngày 02/7
 • Tính đến ngày 02/7: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/2/2021 7:19:45 AM
 • 18h00, ngày 01/7
 • Tính đến ngày 01/7: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 43.

  7/1/2021 7:22:31 AM
 • 18h00, ngày 30/6
 • Tính đến ngày 30/6: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  6/30/2021 5:37:48 PM
 • 18h00, ngày 29/6
 • Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 41.

  6/29/2021 5:23:51 PM
 • 18h00, ngày 28/6
 • Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 39.

  6/28/2021 7:50:22 PM
 • 18h00, ngày 27/6
 • Ngày 27/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 37.

  6/25/2021 10:44:32 AM
 • 18h00, ngày 26/6
 • Ngày 26/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 01 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 35.

  6/25/2021 10:39:37 AM
 • 18h00, ngày 25/6
 • Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 34.

  6/24/2021 6:19:55 PM
 • 21h00, ngày 24/6
 • Tính từ 18h ngày 23/6 đến 21h ngày 24/6: Điện Biên có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 30.

  6/24/2021 7:32:11 AM
 • 18h00, ngày 23/6
 • Tính từ 12h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6: 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 26.

  6/23/2021 2:37:48 PM
 • 12h00, ngày 22/6
 • Tính đến 12h ngày 22/6: 07 bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

  6/21/2021 4:38:34 PM
 • 06h00, ngày 22/6
 • Tính từ 06h ngày 21/6 đến 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/21/2021 4:34:43 PM
 • 06h00, ngày 21/6
 • Tính từ 06h ngày 20/6 đến 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 4:27:24 PM
 • 06h00, ngày 20/6
 • Tính từ 06h ngày 19/6 đến 06h ngày 20/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 4:27:05 PM
 • 06h00, ngày 19/6
 • Tính từ 06h ngày 18/6 đến 06h ngày 19/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 4:26:47 PM
 • 06h00, ngày 18/6
 • Tính từ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/17/2021 4:10:09 PM
 • 06h00, ngày 17/6
 • Tính từ 06h ngày 16/6 đến 06h ngày 17/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/16/2021 5:49:31 PM
 • 06h00, ngày 16/6
 • Tính từ 06h ngày 15/6 đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/16/2021 7:27:25 AM
 • 06h00, ngày 15/6
 • Tính từ 18h ngày 14/6 đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/15/2021 4:10:45 PM
 • 18h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 14/6 đến 18h ngày 14/6: Bệnh nhân BN4129 đã khỏi bệnh và cho ra viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

  6/15/2021 6:28:47 AM
 • 06h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 13/6 đến 06h ngày 14/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/13/2021 8:56:21 PM
 • 06h00, ngày 13/6
 • Tính từ 06h ngày 12/6 đến 06h ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/13/2021 12:34:29 PM
 • 06h00, ngày 12/6
 • Tính từ 06h ngày 11/6 đến 06h ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/11/2021 9:36:00 PM
 • 06h00, ngày 11/6
 • Tính từ 06h ngày 10/6 đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/11/2021 7:30:42 AM
 • 06h00, ngày 10/6
 • Tính từ 06h ngày 09/6 đến 06h ngày 10/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/9/2021 4:57:47 PM
 • 06h00, ngày 09/6
 • Tính từ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/9/2021 7:39:13 AM
 • 06h00, ngày 08/6
 • Tính từ 18h ngày 07/6 đến 06h ngày 08/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/7/2021 3:31:15 PM
 • 18h00, ngày 07/6
 • Tính từ 18h ngày 06/6 đến 18h ngày 07/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/7/2021 7:23:39 AM
 • 18h00, ngày 06/6
 • Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/6/2021 7:45:48 AM
 • 18:00, ngày 05/6
 • Tính từ 18h ngày 04/6 đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/5/2021 7:16:58 AM
 • 18:00, ngày 04/6
 • Tính từ 18h ngày 03/6 đến 18h ngày 4/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/4/2021 7:27:03 AM
 • 18:00, ngày 03/6
 • Tính từ 18h ngày 02/6 đến 18h ngày 03/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/3/2021 7:21:45 AM
 • 18:00, ngày 02/6
 • Tính từ 18h ngày 01/6 đến 18h ngày 02/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/2/2021 6:05:32 AM
 • 18:00, ngày 01/6
 • Tính từ 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/1/2021 7:40:12 AM
 • 18:00, ngày 31/5
 • Tính từ 6h ngày 31/5 đến 18 h ngày 31/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58

  5/31/2021 8:21:09 PM
 • 06:00, ngày 31/5
 • Tính từ 12h00 ngày 29/5 đến 06h00 ngày 31/5, Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/31/2021 8:37:41 AM
 • 12:00, ngày 29/5
 • Sáng 29/5, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6667, 6 tuổi, địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/29/2021 9:09:02 AM
 • 08:30, ngày 27/5
 • Tính từ 8h ngày 26/5 đến 08h30 ngày 27/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6129, giới tính nam, sinh năm 1988, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/27/2021 11:07:21 AM
 • 08:00, ngày 26/5
 • Tính từ 18h ngày 25/5 đến 08h ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN 5939, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ.

  5/26/2021 4:10:14 PM
 • 18:00, ngày 25/5
 • Tính từ 23 giờ 00 ngày 24/5/2021 đến 18 giờ 00 ngày 25/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN5472, 17 tuổi, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

  5/25/2021 5:42:38 PM
 • 06:00, ngày 24/5
 • Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23/5/2021, Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: BN5230, BN5223 đều liên quan các các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/24/2021 8:23:16 AM
 • 20:13, ngày 22/5
 • Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tiếp xúc với đồ dùng, rác thải của các bệnh nhân mắc COVID-19; 01 tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/22/2021 8:22:22 PM
 • 06:00, ngày 22/5
 • Tính từ 18h ngày 21/5/2021 đến 06h ngày 22/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 01 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/22/2021 8:40:12 AM
 • 12:03, ngày 21/5
 • Tính từ 19h ngày 20/5/2021 đến 12h ngày 21/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cả 05 ca bệnh đều liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định. 

  5/21/2021 3:20:09 PM
 • 22:15, ngày 20/5
 • Tính từ 12h - 18h ngày 20/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều có địa chỉ thường trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

  5/20/2021 10:31:36 PM
 • 12:20, ngày 20/5
 • Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca tại huyện Điện Biên, 01 ca tại thị xã Mường Lay và 02 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/20/2021 12:23:12 PM
 • 19:13, ngày 19/5
 • Từ 18h ngày 18/5 đến 18h ngày 19/5, Điện Biên ghi nhận 08 ca dương tính với SARS-CoV-2: 03 ca trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Như vậy, tính từ 07/5/2021 đến 18h ngày 19/5/2021 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca bệnh COVID-19.

  5/19/2021 7:38:50 PM
 • 12:13, ngày 18/5
 • Sáng ngày 18/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 ca ở Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 04 ca trước đó đều đã được khoanh vùng và cách ly.

  5/18/2021 12:39:31 PM
 • 23:13, ngày 17/5
 • Chiều ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 02 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/17/2021 11:14:20 PM
 • 13:20, ngày 17/5
 • Sáng ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/17/2021 1:51:48 PM
 • 23:53, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca bệnh trong ngày lên 11 trường hợp.

  5/17/2021 10:02:40 AM
 • 11:56, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP. Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh từ ngày 07/05 đến nay lên 17 trường hợp.

  5/16/2021 4:45:32 PM
 • 18:00, ngày 15/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều liên quan đến BN3758 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/16/2021 8:35:48 AM
 • 24:00, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bản Nậm Chim 1, BN3838 trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

  5/15/2021 9:35:31 AM
 • 12:30, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

  5/14/2021 3:25:34 PM
 • 08:00, ngày 14/05/2021
 • Tính đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/14/2021 8:17:36 AM
 • 08:00, ngày 13/05/2021
 • Tính đến ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/13/2021 8:47:02 AM
 • 08:00, ngày 12/05/2021
 • Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/12/2021 8:31:03 AM
 • 19:53, ngày 09/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) liên quan tới BN 3147 tại Bắc Ninh chiều 9/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-COV-2.

  5/9/2021 8:32:41 PM
 • 11:35, ngày 07/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2BN 3096 (trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội.

  5/7/2021 2:18:30 PM
 • 08:00, ngày 06/05/2021
 • Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biên hơn 90 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/6/2021 7:19:05 AM
 • 08:00, ngày 05/05/2021
 • Tính đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biên hơn 89 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/5/2021 7:48:24 AM
 • 08:00, ngày 04/05/2021
 • Tính đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biên hơn 87 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/4/2021 9:43:18 AM
 • 08:00, ngày 03/05/2021
 • Tính đến ngày 03/05: Tỉnh Điện Biên hơn 86 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 1:37:47 PM
 • 08:00, ngày 02/05/2021
 • Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biên hơn 85 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 1:37:02 PM
 • 08:00, ngày 01/05/2021
 • Tính đến ngày 01/05: Tỉnh Điện Biên hơn 84 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 1:36:16 PM
 • 08:00, ngày 30/04/2021
 • Tính đến ngày 30/04: Tỉnh Điện Biên hơn 83 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 1:35:18 PM
 • 08:00, ngày 29/04/2021
 • Tính đến ngày 29/04: Tỉnh Điện Biên hơn 82 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 7:46:07 AM
 • 08:00, ngày 28/04/2021
 • Tính đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biên hơn 81 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 7:45:31 AM
 • 08:00, ngày 27/04/2021
 • Tính đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biên hơn 80 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 7:44:59 AM
 • 08:00, ngày 26/04/2021
 • Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biên hơn 79 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 7:27:58 AM
 • 08:00, ngày 25/04/2021
 • Tính đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biên hơn 78 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 7:27:24 AM
 • 08:00, ngày 24/04/2021
 • Tính đến ngày 24/04: Tỉnh Điện Biên hơn 77 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 7:26:46 AM
 • 08:00, ngày 23/04/2021
 • Tính đến ngày 23/04: Tỉnh Điện Biên hơn 76 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 7:25:58 AM
 • 08:00, ngày 22/04/2021
 • Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biên hơn 75 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/22/2021 7:26:40 AM
 • 08:00, ngày 21/04/2021
 • Tính đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biên hơn 74 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/22/2021 7:26:03 AM
 • 08:00, ngày 20/04/2021
 • Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biên hơn 73 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:57:22 AM
 • 08:00, ngày 19/04/2021
 • Tính đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biên hơn 72 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:56:52 AM
 • 08:00, ngày 18/04/2021
 • Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biên hơn 71 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:55:54 AM
 • 08:00, ngày 17/04/2021
 • Tính đến ngày 17/04: Tỉnh Điện Biên hơn 70 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:55:25 AM
 • 08:00, ngày 16/04/2021
 • Tính đến ngày 16/04: Tỉnh Điện Biên hơn 69 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:54:50 AM
 • 08:00, ngày 15/04/2021
 • Tính đến ngày 15/04: Tỉnh Điện Biên hơn 68 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:54:12 AM
 • 08:00, ngày 14/04/2021
 • Tính đến ngày 14/04: Tỉnh Điện Biên hơn 67 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:53:44 AM
 • 08:00, ngày 13/04/2021
 • Tính đến ngày 13/04: Tỉnh Điện Biên hơn 66 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 7:53:15 AM
 • 08:00, ngày 12/04/2021
 • Tính đến ngày 12/04: Tỉnh Điện Biên hơn 65 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 4:31:31 PM
 • 08:00, ngày 11/04/2021
 • Tính đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biên hơn 64 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 4:11:35 PM
 • 08:00, ngày 10/04/2021
 • Tính đến ngày 10/04: Tỉnh Điện Biên hơn 63 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 4:11:04 PM
 • 08:00, ngày 09/04/2021
 • Tính đến ngày 09/04: Tỉnh Điện Biên hơn 62 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/9/2021 8:58:27 AM
 • 08:00, ngày 08/04/2021
 • Tính đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biên hơn 61 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/8/2021 7:26:02 AM
 • 08:00, ngày 07/04/2021
 • Tính đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biên hơn 60 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/7/2021 7:57:14 AM
 • 08:00, ngày 06/04/2021
 • Tính đến ngày 06/04: Tỉnh Điện Biên hơn 59 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/6/2021 8:00:43 AM
 • 08:00, ngày 05/04/2021
 • Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biên hơn 58 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 9:28:33 AM
 • 08:00, ngày 04/04/2021
 • Tính đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biên hơn 57 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 9:27:21 AM
 • 08:00, ngày 03/04/2021
 • Tính đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biên hơn 56 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 9:26:09 AM
 • 08:00, ngày 02/04/2021
 • Tính đến ngày 02/04: Tỉnh Điện Biên hơn 55 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/2/2021 8:01:51 AM
 • 08:00, ngày 01/04/2021
 • Tính đến ngày 01/04: Tỉnh Điện Biên hơn 54 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/1/2021 7:28:59 AM
 • 08:00, ngày 31/03/2021
 • Tính đến ngày 31/03: Tỉnh Điện Biên hơn 53 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/1/2021 7:27:37 AM
 • 08:00, ngày 30/03/2021
 • Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biên hơn 52 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/30/2021 10:10:50 AM
 • 08:00, ngày 29/03/2021
 • Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biên hơn 51 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 7:39:08 AM
 • 08:00, ngày 28/03/2021
 • Tính đến ngày 28/03: Tỉnh Điện Biên hơn 50 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 7:38:22 AM
 • 08:00, ngày 27/03/2021
 • Tính đến ngày 27/03: Tỉnh Điện Biên hơn 49 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 7:37:44 AM
 • 08:00, ngày 26/03/2021
 • Tính đến ngày 26/03: Tỉnh Điện Biên hơn 48 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/26/2021 8:45:06 AM
 • 08:00, ngày 25/03/2021
 • Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biên hơn 47 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/25/2021 4:08:56 PM
 • 08:00, ngày 24/03/2021
 • Tính đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biên hơn 46 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/24/2021 9:09:35 AM
 • 08:00, ngày 23/03/2021
 • Tính đến ngày 23/03: Tỉnh Điện Biên hơn 45 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/23/2021 3:22:10 PM
 • 08:00, ngày 22/03/2021
 • Tính đến ngày 22/03: Tỉnh Điện Biên hơn 44 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 7:23:48 AM
 • 08:00, ngày 21/03/2021
 • Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biên hơn 43 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 7:23:13 AM
 • 08:00, ngày 20/03/2021
 • Tính đến ngày 20/03: Tỉnh Điện Biên hơn 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 7:22:33 AM
 • 08:00, ngày 19/03/2021
 • Tính đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biên hơn 41 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/19/2021 8:24:58 AM
 • 08:00, ngày 18/03/2021
 • Tính đến ngày 18/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/18/2021 8:53:41 AM
 • 08:00, ngày 17/03/2021
 • Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/17/2021 8:45:50 AM
 • 08:00, ngày 16/03/2021
 • Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biên hơn 39 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/16/2021 8:16:57 AM
 • 08:00, ngày 15/03/2021
 • Tính đến ngày 15/03: Tỉnh Điện Biên hơn 38 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 7:27:27 AM
 • 08:00, ngày 14/03/2021
 • Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biên hơn 37 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 7:26:50 AM
 • 08:00, ngày 13/03/2021
 • Tính đến ngày 13/03: Tỉnh Điện Biên hơn 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 7:26:19 AM
 • 08:00, ngày 12/03/2021
 • Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biên hơn 35 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/12/2021 7:15:15 AM
 • 08:00, ngày 11/03/2021
 • Tính đến ngày 11/03: Tỉnh Điện Biên hơn 34 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/11/2021 7:46:14 AM
 • 08:00, ngày 10/03/2021
 • Tính đến ngày 10/03: Tỉnh Điện Biên hơn 33 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 9:08:31 AM
 • 08:00, ngày 9/03/2021
 • Tính đến ngày 09/03: Tỉnh Điện Biên hơn 32 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 9:07:59 AM
 • 08:00, ngày 08/03/2021
 • Tính đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biên hơn 31 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 9:07:33 AM
 • 08:00, ngày 7/03/2021
 • Tính đến ngày 7/03: Tỉnh Điện Biên hơn 30 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/9/2021 7:21:05 AM
 • 08:00, ngày 06/03/2021
 • Tính đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biên hơn 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/8/2021 1:51:49 PM
 • 08:00, ngày 05/03/2021
 • Tính đến ngày 05/03: Tỉnh Điện Biên hơn 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/5/2021 8:40:25 AM
 • 08:00, ngày 04/03/2021
 • Tính đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biên hơn 27 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/4/2021 7:42:15 AM
 • 08:00, ngày 03/03/2021
 • Tính đến ngày 03/03: Tỉnh Điện Biên hơn 26 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/3/2021 8:05:09 AM
 • 08:00, ngày 02/03/2021
 • Tính đến ngày 02/03: Tỉnh Điện Biên hơn 25 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/2/2021 8:05:36 AM
 • 18:00, ngày 01/03/2021
 • Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

  3/1/2021 7:18:57 PM
 • 08:00, ngày 01/03/2021
 • Tính đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biên hơn 24 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 7:21:52 AM
 • 08:00, ngày 28/02/2021
 • Tính đến ngày 28/02: Tỉnh Điện Biên hơn 23 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 7:20:29 AM
 • 08:00, ngày 27/02/2021
 • Tính đến ngày 27/02: Tỉnh Điện Biên hơn 22 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 7:19:45 AM
 • 08:00, ngày 26/02/2021
 • Tính đến ngày 26/02: Tỉnh Điện Biên hơn 21 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/26/2021 8:58:51 AM
 • 08:00, ngày 25/02/2021
 • Tính đến ngày 25/02: Tỉnh Điện Biên hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/25/2021 8:36:13 AM
 • 08:00, ngày 24/02/2021
 • Tính đến ngày 24/02: Tỉnh Điện Biên hơn 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/24/2021 9:36:37 AM
 • 08:00, ngày 23/02/2021
 • Tính đến ngày 23/02: Tỉnh Điện Biên hơn 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/23/2021 7:52:09 AM
 • 08:00, ngày 22/02/2021
 • Tính đến ngày 22/02: Tỉnh Điện Biên hơn 17 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/22/2021 7:53:41 AM
 • 08:00, ngày 21/02/2021
 • Tính đến ngày 21/02: Tỉnh Điện Biên hơn 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/21/2021 8:09:42 AM
 • 08:00, ngày 20/02/2021
 • Tính đến ngày 20/02: Tỉnh Điện Biên hơn 15 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/20/2021 9:44:57 AM
 • 08:00, ngày 19/02/2021
 • Tính đến ngày 19/02: Tỉnh Điện Biên hơn 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/19/2021 7:50:36 AM
 • 08:00, ngày 18/02/2021
 • Tính đến ngày 18/02: Tỉnh Điện Biên hơn 13 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/18/2021 7:26:50 AM
 • 08:00, ngày 17/02/2021
 • Tính đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biên hơn 12 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/17/2021 7:46:32 AM
 • 08:00, ngày 16/02/2021
 • Tính đến ngày 16/02: Tỉnh Điện Biên hơn 11 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/16/2021 8:22:00 AM
 • 08:00, ngày 15/02/2021
 • Tính đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biên hơn 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/15/2021 9:42:48 AM
 • 08:00, ngày 14/02/2021
 • Tính đến ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/14/2021 8:54:54 AM
 • 06:00, ngày 13/02/2021
 • Tính đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/13/2021 7:45:03 AM
 • 06:00, ngày 12/02/2021
 • Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/12/2021 8:08:34 AM
 • 06:00, ngày 11/02/2021
 • Tính đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/11/2021 7:09:43 AM
 • 08:00, ngày 10/02/2021
 • Tính đến ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/10/2021 7:44:29 AM
 • 06:00, ngày 09/02/2021
 • Tính đến ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/9/2021 7:39:25 AM
 • 08:00, ngày 08/02/2021
 • Tính đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 9:11:17 AM
 • 12:00, ngày 07/02/2021
 • 134 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

  2/8/2021 8:31:15 AM
 • 08:00, Ngày 07/02/2021
 • Tính đến ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 8:28:38 AM
 • 08:00, ngày 06/02/2021
 • Tính đến ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 8:23:09 AM
 • 23:50, ngày 05/02/2021
 • 03 trong số 04 ca nghi nghiễm tại tỉnh Điện Biên cho kết quả âm tính. Như vậy, Điện Biên ghi nhận có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

  2/6/2021 7:32:38 AM
 • 08:23, ngày 05/02/2021
 • Điện Biên ghi nhận 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi nhận 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu.

  2/5/2021 8:24:23 AM
 • 02:46, ngày 04/02/2021
 • Huyện Mường Ảng (xã Ẳng Tở) ghi nhận 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (xã Nà Tấu) ghi nhận 01 ca dương tính lần 1

  2/5/2021 2:46:39 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH
 • TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Tổng số ca bình phục/ tổng ca nhiễm đến ngày 05/08/2021
  61 / 63
 • TẢI ỨNG DỤNG KHẨU TRANG ĐIỆN TỬ (Bluezone)
 • KHAI BÁO
  Y TẾ TRỰC TUYẾN
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • >>> Xem thêm
 • THÔNG BÁO KHẨN
 • BỘ Y TẾ THÔNG BÁO
 • Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường do biến thể Delta lây lan nhanh khi tiếp xúc gần qua môi trường không khí kín, Bộ Y tế đề nghị người dân không hoang mang, chủ động tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K, trong đó cần thực hiện biện pháp:
 • TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÔNG BÁO KHẨN
 • Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đề nghị người dân đi trên chuyến xe khách 27B-000.75 (nhà xe Tuấn Hùng) xuất bến Vinh, Nghệ An từ 18h00 ngày 20/5/2021 đến Bến xe khách Thành phố Điện Biên Phủ 08h10 ngày 21/5/2021 và tới những địa điểm dưới đây.
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • 1934/TB-SGTVT
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 2292/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • >>> Xem thêm
 • DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18h00, ngày 04/8
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 07h00, ngày 03/8
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

 • 17h00, ngày 02/8
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

 • 18h00, ngày 01/8
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 31/7
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 30/7
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/7
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 28/7
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 27/7
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/7
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/7
 • Tính đến ngày 25/7: 57 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/7
 • Tính đến ngày 24/7: 56 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/7
 • Tính đến ngày 23/7: 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/7
 • Tính đến ngày 22/7: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/7
 • Tính đến ngày 21/7: 53 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/7
 • Tính đến ngày 20/7: 52 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/7
 • Tính đến ngày 19/7: 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi trên địa bàn tỉnh là 61.

 • 18h00, ngày 18/7
 • Tính đến ngày 18/7: 50 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 17/7
 • Tính đến ngày 17/7: 49 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/7
 • Tính đến ngày 16/7: 48 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/7
 • Tính đến ngày 15/7: 47 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/7
 • Tính đến ngày 14/7: 46 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 59.

 • 18h00, ngày 13/7
 • Tính đến ngày 13/7: 45 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/7
 • Tính đến ngày 12/7: 44 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 57.

 • 18h00, ngày 11/7
 • Tính đến ngày 11/7: 43 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 55.

 • 18h00, ngày 10/7
 • Tính đến ngày 10/7: 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 52.

 • 18h00, ngày 09/7
 • Tính đến ngày 09/7: 41 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/7
 • Tính đến ngày 08/7: 40 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/7
 • Tính đến ngày 07/7: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 51.

 • 18h00, ngày 06/7
 • Tính đến ngày 06/7: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 50.

 • 18h00, ngày 05/7
 • Tính đến ngày 05/7: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/7
 • Tính đến ngày 04/7: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 48.

 • 18h00, ngày 03/7
 • Tính đến ngày 03/7: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 45.

 • 18h00, ngày 02/7
 • Tính đến ngày 02/7: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 01/7
 • Tính đến ngày 01/7: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 43.

 • 18h00, ngày 30/6
 • Tính đến ngày 30/6: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/6
 • Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 41.

 • 18h00, ngày 28/6
 • Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 39.

 • 18h00, ngày 27/6
 • Ngày 27/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 37.

 • 18h00, ngày 26/6
 • Ngày 26/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 01 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 35.

 • 18h00, ngày 25/6
 • Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 34.

 • 21h00, ngày 24/6
 • Tính từ 18h ngày 23/6 đến 21h ngày 24/6: Điện Biên có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 30.

 • 18h00, ngày 23/6
 • Tính từ 12h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6: 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 26.

 • 12h00, ngày 22/6
 • Tính đến 12h ngày 22/6: 07 bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

 • 06h00, ngày 22/6
 • Tính từ 06h ngày 21/6 đến 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 21/6
 • Tính từ 06h ngày 20/6 đến 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 20/6
 • Tính từ 06h ngày 19/6 đến 06h ngày 20/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 19/6
 • Tính từ 06h ngày 18/6 đến 06h ngày 19/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 18/6
 • Tính từ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 17/6
 • Tính từ 06h ngày 16/6 đến 06h ngày 17/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 16/6
 • Tính từ 06h ngày 15/6 đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 15/6
 • Tính từ 18h ngày 14/6 đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 18h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 14/6 đến 18h ngày 14/6: Bệnh nhân BN4129 đã khỏi bệnh và cho ra viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

 • 06h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 13/6 đến 06h ngày 14/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 13/6
 • Tính từ 06h ngày 12/6 đến 06h ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 12/6
 • Tính từ 06h ngày 11/6 đến 06h ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 11/6
 • Tính từ 06h ngày 10/6 đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 10/6
 • Tính từ 06h ngày 09/6 đến 06h ngày 10/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 09/6
 • Tính từ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 08/6
 • Tính từ 18h ngày 07/6 đến 06h ngày 08/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18h00, ngày 07/6
 • Tính từ 18h ngày 06/6 đến 18h ngày 07/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18h00, ngày 06/6
 • Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 05/6
 • Tính từ 18h ngày 04/6 đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 04/6
 • Tính từ 18h ngày 03/6 đến 18h ngày 4/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 03/6
 • Tính từ 18h ngày 02/6 đến 18h ngày 03/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 02/6
 • Tính từ 18h ngày 01/6 đến 18h ngày 02/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 01/6
 • Tính từ 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 31/5
 • Tính từ 6h ngày 31/5 đến 18 h ngày 31/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58

 • 06:00, ngày 31/5
 • Tính từ 12h00 ngày 29/5 đến 06h00 ngày 31/5, Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 12:00, ngày 29/5
 • Sáng 29/5, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6667, 6 tuổi, địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 08:30, ngày 27/5
 • Tính từ 8h ngày 26/5 đến 08h30 ngày 27/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6129, giới tính nam, sinh năm 1988, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 08:00, ngày 26/5
 • Tính từ 18h ngày 25/5 đến 08h ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN 5939, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ.

 • 18:00, ngày 25/5
 • Tính từ 23 giờ 00 ngày 24/5/2021 đến 18 giờ 00 ngày 25/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN5472, 17 tuổi, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

 • 06:00, ngày 24/5
 • Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23/5/2021, Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: BN5230, BN5223 đều liên quan các các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 20:13, ngày 22/5
 • Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tiếp xúc với đồ dùng, rác thải của các bệnh nhân mắc COVID-19; 01 tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 06:00, ngày 22/5
 • Tính từ 18h ngày 21/5/2021 đến 06h ngày 22/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 01 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 12:03, ngày 21/5
 • Tính từ 19h ngày 20/5/2021 đến 12h ngày 21/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cả 05 ca bệnh đều liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định. 

 • 22:15, ngày 20/5
 • Tính từ 12h - 18h ngày 20/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều có địa chỉ thường trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

 • 12:20, ngày 20/5
 • Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca tại huyện Điện Biên, 01 ca tại thị xã Mường Lay và 02 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 19:13, ngày 19/5
 • Từ 18h ngày 18/5 đến 18h ngày 19/5, Điện Biên ghi nhận 08 ca dương tính với SARS-CoV-2: 03 ca trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Như vậy, tính từ 07/5/2021 đến 18h ngày 19/5/2021 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca bệnh COVID-19.

 • 12:13, ngày 18/5
 • Sáng ngày 18/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 ca ở Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 04 ca trước đó đều đã được khoanh vùng và cách ly.

 • 23:13, ngày 17/5
 • Chiều ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 02 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 13:20, ngày 17/5
 • Sáng ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 23:53, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca bệnh trong ngày lên 11 trường hợp.

 • 11:56, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP. Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh từ ngày 07/05 đến nay lên 17 trường hợp.

 • 18:00, ngày 15/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều liên quan đến BN3758 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 24:00, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bản Nậm Chim 1, BN3838 trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

 • 12:30, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

 • 08:00, ngày 14/05/2021
 • Tính đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/05/2021
 • Tính đến ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/05/2021
 • Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 19:53, ngày 09/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) liên quan tới BN 3147 tại Bắc Ninh chiều 9/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-COV-2.

 • 11:35, ngày 07/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2BN 3096 (trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội.

 • 08:00, ngày 06/05/2021
 • Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biên hơn 90 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/05/2021
 • Tính đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biên hơn 89 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/05/2021
 • Tính đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biên hơn 87 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/05/2021
 • Tính đến ngày 03/05: Tỉnh Điện Biên hơn 86 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/05/2021
 • Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biên hơn 85 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 01/05/2021
 • Tính đến ngày 01/05: Tỉnh Điện Biên hơn 84 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 30/04/2021
 • Tính đến ngày 30/04: Tỉnh Điện Biên hơn 83 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 29/04/2021
 • Tính đến ngày 29/04: Tỉnh Điện Biên hơn 82 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/04/2021
 • Tính đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biên hơn 81 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/04/2021
 • Tính đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biên hơn 80 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/04/2021
 • Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biên hơn 79 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/04/2021
 • Tính đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biên hơn 78 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/04/2021
 • Tính đến ngày 24/04: Tỉnh Điện Biên hơn 77 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/04/2021
 • Tính đến ngày 23/04: Tỉnh Điện Biên hơn 76 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/04/2021
 • Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biên hơn 75 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/04/2021
 • Tính đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biên hơn 74 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/04/2021
 • Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biên hơn 73 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/04/2021
 • Tính đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biên hơn 72 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/04/2021
 • Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biên hơn 71 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/04/2021
 • Tính đến ngày 17/04: Tỉnh Điện Biên hơn 70 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/04/2021
 • Tính đến ngày 16/04: Tỉnh Điện Biên hơn 69 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/04/2021
 • Tính đến ngày 15/04: Tỉnh Điện Biên hơn 68 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/04/2021
 • Tính đến ngày 14/04: Tỉnh Điện Biên hơn 67 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/04/2021
 • Tính đến ngày 13/04: Tỉnh Điện Biên hơn 66 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/04/2021
 • Tính đến ngày 12/04: Tỉnh Điện Biên hơn 65 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 11/04/2021
 • Tính đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biên hơn 64 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/04/2021
 • Tính đến ngày 10/04: Tỉnh Điện Biên hơn 63 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 09/04/2021
 • Tính đến ngày 09/04: Tỉnh Điện Biên hơn 62 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/04/2021
 • Tính đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biên hơn 61 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 07/04/2021
 • Tính đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biên hơn 60 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/04/2021
 • Tính đến ngày 06/04: Tỉnh Điện Biên hơn 59 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/04/2021
 • Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biên hơn 58 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/04/2021
 • Tính đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biên hơn 57 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/04/2021
 • Tính đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biên hơn 56 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/04/2021
 • Tính đến ngày 02/04: Tỉnh Điện Biên hơn 55 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 01/04/2021
 • Tính đến ngày 01/04: Tỉnh Điện Biên hơn 54 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 31/03/2021
 • Tính đến ngày 31/03: Tỉnh Điện Biên hơn 53 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 30/03/2021
 • Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biên hơn 52 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 29/03/2021
 • Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biên hơn 51 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/03/2021
 • Tính đến ngày 28/03: Tỉnh Điện Biên hơn 50 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/03/2021
 • Tính đến ngày 27/03: Tỉnh Điện Biên hơn 49 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/03/2021
 • Tính đến ngày 26/03: Tỉnh Điện Biên hơn 48 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/03/2021
 • Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biên hơn 47 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/03/2021
 • Tính đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biên hơn 46 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/03/2021
 • Tính đến ngày 23/03: Tỉnh Điện Biên hơn 45 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/03/2021
 • Tính đến ngày 22/03: Tỉnh Điện Biên hơn 44 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/03/2021
 • Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biên hơn 43 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/03/2021
 • Tính đến ngày 20/03: Tỉnh Điện Biên hơn 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/03/2021
 • Tính đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biên hơn 41 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/03/2021
 • Tính đến ngày 18/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/03/2021
 • Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/03/2021
 • Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biên hơn 39 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/03/2021
 • Tính đến ngày 15/03: Tỉnh Điện Biên hơn 38 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/03/2021
 • Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biên hơn 37 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/03/2021
 • Tính đến ngày 13/03: Tỉnh Điện Biên hơn 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/03/2021
 • Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biên hơn 35 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 11/03/2021
 • Tính đến ngày 11/03: Tỉnh Điện Biên hơn 34 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/03/2021
 • Tính đến ngày 10/03: Tỉnh Điện Biên hơn 33 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 9/03/2021
 • Tính đến ngày 09/03: Tỉnh Điện Biên hơn 32 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/03/2021
 • Tính đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biên hơn 31 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 7/03/2021
 • Tính đến ngày 7/03: Tỉnh Điện Biên hơn 30 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/03/2021
 • Tính đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biên hơn 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/03/2021
 • Tính đến ngày 05/03: Tỉnh Điện Biên hơn 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/03/2021
 • Tính đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biên hơn 27 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/03/2021
 • Tính đến ngày 03/03: Tỉnh Điện Biên hơn 26 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/03/2021
 • Tính đến ngày 02/03: Tỉnh Điện Biên hơn 25 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 18:00, ngày 01/03/2021
 • Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

 • 08:00, ngày 01/03/2021
 • Tính đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biên hơn 24 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/02/2021
 • Tính đến ngày 28/02: Tỉnh Điện Biên hơn 23 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/02/2021
 • Tính đến ngày 27/02: Tỉnh Điện Biên hơn 22 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/02/2021
 • Tính đến ngày 26/02: Tỉnh Điện Biên hơn 21 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/02/2021
 • Tính đến ngày 25/02: Tỉnh Điện Biên hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/02/2021
 • Tính đến ngày 24/02: Tỉnh Điện Biên hơn 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/02/2021
 • Tính đến ngày 23/02: Tỉnh Điện Biên hơn 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/02/2021
 • Tính đến ngày 22/02: Tỉnh Điện Biên hơn 17 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/02/2021
 • Tính đến ngày 21/02: Tỉnh Điện Biên hơn 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/02/2021
 • Tính đến ngày 20/02: Tỉnh Điện Biên hơn 15 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/02/2021
 • Tính đến ngày 19/02: Tỉnh Điện Biên hơn 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/02/2021
 • Tính đến ngày 18/02: Tỉnh Điện Biên hơn 13 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/02/2021
 • Tính đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biên hơn 12 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/02/2021
 • Tính đến ngày 16/02: Tỉnh Điện Biên hơn 11 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/02/2021
 • Tính đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biên hơn 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/02/2021
 • Tính đến ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 13/02/2021
 • Tính đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 12/02/2021
 • Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 11/02/2021
 • Tính đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/02/2021
 • Tính đến ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 09/02/2021
 • Tính đến ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/02/2021
 • Tính đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 12:00, ngày 07/02/2021
 • 134 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

 • 08:00, Ngày 07/02/2021
 • Tính đến ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/02/2021
 • Tính đến ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 23:50, ngày 05/02/2021
 • 03 trong số 04 ca nghi nghiễm tại tỉnh Điện Biên cho kết quả âm tính. Như vậy, Điện Biên ghi nhận có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

 • 08:23, ngày 05/02/2021
 • Điện Biên ghi nhận 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi nhận 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu.

 • 02:46, ngày 04/02/2021
 • Huyện Mường Ảng (xã Ẳng Tở) ghi nhận 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (xã Nà Tấu) ghi nhận 01 ca dương tính lần 1

 • THÔNG BÁO KHẨN
 • BỘ Y TẾ THÔNG BÁO
 • Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường do biến thể Delta lây lan nhanh khi tiếp xúc gần qua môi trường không khí kín, Bộ Y tế đề nghị người dân không hoang mang, chủ động tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K, trong đó cần thực hiện biện pháp:
 • TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÔNG BÁO KHẨN
 • Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đề nghị người dân đi trên chuyến xe khách 27B-000.75 (nhà xe Tuấn Hùng) xuất bến Vinh, Nghệ An từ 18h00 ngày 20/5/2021 đến Bến xe khách Thành phố Điện Biên Phủ 08h10 ngày 21/5/2021 và tới những địa điểm dưới đây.
 • TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÔNG BÁO KHẨN
 • Ngày 18,19/5, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận 03 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 mã số BN4547; BN4588; BN4589. Đề nghị những cá nhân đã từng đến những địa điểm công cộng dưới đây khẩn trương:
 • >>> Xem thêm
 • DANH SÁCH CA NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • STT Bệnh nhân Địa chỉ Tuổi Tình trạng
  63 BN165450 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đang điều trị
  62 BN161839 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đang điều trị
  61 BN6667 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  60 BN6129 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  59 BN5939 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 16 Đã khỏi
  58 BN5472 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 17 Đã khỏi
  57 BN5223 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 27 Đã khỏi
  56 BN5230 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 49 Đã khỏi
  55 BN5042 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  54 BN5041 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 35 Đã khỏi
  53 BN4946 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  52 BN4837 Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên 47 Đã khỏi
  51 BN4818 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 45 Đã khỏi
  50 BN4817 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  49 BN4816 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 28 Đã khỏi
  48 BN4815 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  47 BN4812 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  46 BN4811 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  45 BN4737 Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 1 Đã khỏi
  44 BN4736 Xã Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  43 BN4735 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 23 Đã khỏi
  42 BN4721 Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 26 Đã khỏi
  41 BN4587 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 63 Đã khỏi
  40 BN4590 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 1 Đã khỏi
  39 BN4586 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 4 Đã khỏi
  38 BN4585 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  37 BN4479 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 3 Đã khỏi
  36 BN4589 Phố 11, Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 52 Đã khỏi
  35 BN4588 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 32 Đã khỏi
  34 BN4547 Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đã khỏi
  33 BN4400 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 13 Đã khỏi
  32 BN4399 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  31 BN4398 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 7 Đã khỏi
  30 BN4381 Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ 13 Đã khỏi
  29 BN4378 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 9 Đã khỏi
  28 BN4377 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  27 BN4228 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  26 BN4227 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  25 BN4226 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  24 BN4216 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  23 BN4215 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  22 BN4214 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  21 BN4213 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 42 Đã khỏi
  20 BN4145 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  19 BN4144 Bản Nậm Chim 2, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 43 Đã khỏi
  18 BN4143 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  17 BN4142 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 34 Đã khỏi
  16 BN4140 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 40 Đã khỏi
  15 BN4129 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 40 Đã khỏi
  14 BN4125 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 14 Đã khỏi
  13 BN3998 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 54 Đã khỏi
  12 BN3997 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 2 Đã khỏi
  11 BN3996 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 53 Đã khỏi
  10 BN3994 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 47 Đã khỏi
  9 BN3993 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 10 Đã khỏi
  8 BN3838 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  7 BN3837 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 36 Đã khỏi
  6 BN3758 Tổ 6, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 30 Đã khỏi
  5 BN3353 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 46 Đã khỏi
  4 BN3096 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 55 Đã khỏi
  3 BN1972 Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ 16 Đã khỏi
  2 BN1971 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 16 Đã khỏi
  1 BN1970 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 18 Đã khỏi
 • DANH SÁCH CA NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • Bệnh nhân Địa chỉ Tuổi Tình trạng
  BN165450 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đang điều trị
  BN161839 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đang điều trị
  BN6667 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  BN6129 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN5939 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 16 Đã khỏi
  BN5472 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 17 Đã khỏi
  BN5223 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 27 Đã khỏi
  BN5230 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 49 Đã khỏi
  BN5042 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN5041 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 35 Đã khỏi
  BN4946 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  BN4837 Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên 47 Đã khỏi
  BN4818 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 45 Đã khỏi
  BN4817 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN4816 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 28 Đã khỏi
  BN4815 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  BN4812 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  BN4811 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  BN4737 Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 1 Đã khỏi
  BN4736 Xã Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  BN4735 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 23 Đã khỏi
  BN4721 Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 26 Đã khỏi
  BN4587 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 63 Đã khỏi
  BN4590 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 1 Đã khỏi
  BN4586 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 4 Đã khỏi
  BN4585 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4479 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 3 Đã khỏi
  BN4589 Phố 11, Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 52 Đã khỏi
  BN4588 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 32 Đã khỏi
  BN4547 Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đã khỏi
  BN4400 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 13 Đã khỏi
  BN4399 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  BN4398 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 7 Đã khỏi
  BN4381 Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ 13 Đã khỏi
  BN4378 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 9 Đã khỏi
  BN4377 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  BN4228 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  BN4227 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  BN4226 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  BN4216 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  BN4215 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  BN4214 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4213 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 42 Đã khỏi
  BN4145 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4144 Bản Nậm Chim 2, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 43 Đã khỏi
  BN4143 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4142 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 34 Đã khỏi
  BN4140 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 40 Đã khỏi
  BN4129 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 40 Đã khỏi
  BN4125 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 14 Đã khỏi
  BN3998 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 54 Đã khỏi
  BN3997 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 2 Đã khỏi
  BN3996 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 53 Đã khỏi
  BN3994 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 47 Đã khỏi
  BN3993 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 10 Đã khỏi
  BN3838 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN3837 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 36 Đã khỏi
  BN3758 Tổ 6, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 30 Đã khỏi
  BN3353 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 46 Đã khỏi
  BN3096 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 55 Đã khỏi
  BN1972 Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ 16 Đã khỏi
  BN1971 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 16 Đã khỏi
  BN1970 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 18 Đã khỏi
  STT Thành, Thị xã, Huyện Số ca nhiễm Số ca khỏi Đang điều trị Số Tử vong
  1 Thành phố Điện Biên Phủ 12 10 2 0
  2 Huyện Mường Ảng 2 2 0 0
  3 Huyện Điện Biên Đông 0 0 0 0
  4 Huyện Điện Biên 3 3 0 0
  5 Huyện Mường Chà 0 0 0 0
  6 Thị xã Mường Lay 1 1 0 0
  7 Huyện Mường Nhé 0 0 0 0
  8 Huyện Nậm Pồ 45 45 0 0
  9 Huyện Tủa Chùa 0 0 0 0
  10 Huyện Tuần Giáo 0 0 0 0
  Điện Biên 63 61 2 0
  Việt Nam 161,761 46,965 113,097 1,695
 • HÃY TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

 • Hạn chế đi ra ngoài
 • Tránh tiếp xúc người khác
 • Đeo khẩu trang
 • Rửa tay xà phòng
 • Súc miệng, nhỏ mắt
 • Tăng sức đề kháng
 • QUY TRÌNH CÁC BƯỚC RỬA TAY CỦA BỘ Y TẾ

 • Bơm 3-5 ml dung dịch vào lòng bàn tay

 • Bước 1: Chà hai lòng bàn tay vào nhau

 • Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại

 • Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón tay

 • Bước 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia

 • Bước 5: Chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

 • Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
 • - Từ Bước 1 đến Bước 6: Thực hiện mỗi bước 5 lần.
  - Làm ướt tay trước khi sử dụng. Rửa lại tay bằng nước sạch và lau khô.
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: