• Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ngày 23/11/2021
 • DIỄN BIẾN DỊCH
 • 17h00, ngày 29/11
 • Ngày 29/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:05:17 AM
 • 14h00, ngày 28/11
 • Ngày 28/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:04:52 AM
 • 16h00, ngày 27/11
 • Ngày 27/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:04:32 AM
 • 17h00, ngày 26/11
 • Ngày 26/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:04:13 AM
 • 12h00, ngày 25/11
 • Ngày 25/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:03:03 AM
 • 19h00, ngày 24/11
 • Ngày 24/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/24/2021 10:26:32 PM
 • 20h00, ngày 23/11
 • Ngày 23/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/23/2021 9:43:49 PM
 • 16h00, ngày 22/11
 • Ngày 22/11: Điện Biên ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/22/2021 2:45:18 PM
 • 19h00, ngày 21/11
 • Ngày 21/11: Điện Biên ghi nhận thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/21/2021 1:53:35 PM
 • 17h00, ngày 20/11
 • Ngày 20/11: Điện Biên ghi nhận thêm 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/20/2021 10:55:49 AM
 • 24h00, ngày 19/11
 • Ngày 19/11: Điện Biên ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/19/2021 11:33:09 AM
 • 18h00, ngày 18/11
 • Ngày 18/11: Điện Biên ghi nhận thêm 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/18/2021 10:37:57 AM
 • 21h00, ngày 17/11
 • Ngày 17/11: Điện Biên ghi nhận thêm 28 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/17/2021 8:02:33 AM
 • 17h00, ngày 16/11
 • Ngày 16/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/16/2021 6:45:11 PM
 • 17h00, ngày 15/11
 • Ngày 15/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/15/2021 1:45:48 PM
 • 07h00, ngày 14/11
 • Ngày 14/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/14/2021 10:35:57 AM
 • 17h00, ngày 13/11
 • Ngày 13/11: Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/13/2021 9:11:52 AM
 • 18h00, ngày 12/11
 • Ngày 12/11: Điện Biên ghi nhận 09 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/12/2021 9:11:40 AM
 • 19h00, ngày 11/11
 • Ngày 11/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/11/2021 5:23:59 PM
 • 16h00, ngày 10/11
 • Ngày 10/11: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/10/2021 3:05:51 PM
 • 12h00, ngày 09/11
 • Ngày 09/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/9/2021 12:48:16 PM
 • 22h00, ngày 08/11
 • Ngày 08/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/8/2021 10:25:52 AM
 • 16h00, ngày 07/11
 • Ngày 07/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/7/2021 12:49:50 PM
 • 12h00, ngày 06/11
 • Ngày 06/11: Điện Biên ghi nhận 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/6/2021 3:06:58 PM
 • 22h00, ngày 05/11
 • Ngày 5/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/5/2021 12:41:06 PM
 • 19h00, ngày 04/11
 • Ngày 4/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

  11/4/2021 8:08:09 PM
 • 22h00, ngày 03/11
 • Ngày 3/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 17 trường hợp cùng trú tại bản Gia Phú A xã Na Tông; 02 trường hợp trú Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

  11/4/2021 8:09:18 AM
 • 08h00, ngày 03/11
 • Ngày 03/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tại 4 xã: Pom Lót, Mường Nhà, Na Tông, Phình Giàng, huyện Điện Biên.

  11/3/2021 2:05:16 PM
 • 19h000, ngày 02/11
 • Ngày 02/11: Điện Biên ghi nhận thêm 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 13 trường hợp là người cùng địa phương hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân BN927513 được ghi nhận mắc COVID-19 ngày 01/11/2021.

  11/2/2021 9:24:25 PM
 • 21h30: ngày 01/11
 • Ngày 01/11: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (chưa rõ nguồn lây).

  11/2/2021 7:59:25 AM
 • 15h00, ngày 26/10
 • Ngày 26/10: Điện Biên ghi nhận 01 ca mắc mới tại khu cách ly, là người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

  10/26/2021 4:24:31 PM
 • 20h00, ngày 24/10
 • Ngày 24/10: Điện Biên ghi nhận 02 ca mắc mới, là công dân Lào, nhập cảnh ngày 23/10/2021, đã được cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh.

  10/25/2021 8:31:19 AM
 • 07h30, ngày 20/10
 • Ngày 20/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Điện Biên có 5 ca mắc Covid-19 mới đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

  10/20/2021 5:54:17 PM
 • 06h00, ngày 19/10
 • Ngày 19/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

  10/19/2021 1:40:58 PM
 • 18h00, ngày 18/10
 • Ngày 18/10: Điện Biên không ghi nhận có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  10/19/2021 6:59:50 AM
 • 12h00, ngày 17/10
 • Sáng 17/10: Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-COV-2 tại khu cách ly tập trung.

  10/17/2021 1:16:16 PM
 • 06h30, ngày 16/10
 • Ngày 16/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

  9/27/2021 6:29:03 AM
 • 18h00, ngày 11/10
 • Ngày 11/10: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:07:13 PM
 • 18h00, ngày 26/9
 • Ngày 26/9: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:06:50 PM
 • 18h00, ngày 25/9
 • Ngày 25/9: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:06:22 PM
 • 18h00, ngày 24/9
 • Ngày 24/9: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:06:00 PM
 • 18h00, ngày 23/9
 • Ngày 23/9: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:05:39 PM
 • 18h00, ngày 22/9
 • Ngày 22/9: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/20/2021 1:29:42 PM
 • 18h00, ngày 21/9
 • Ngày 21/9: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/20/2021 1:29:22 PM
 • 18h00, ngày 20/9
 • Ngày 20/9: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/16/2021 8:17:02 AM
 • 18h00, ngày 19/9
 • Ngày 19/9: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/16/2021 8:16:55 AM
 • 18h00, ngày 18/9
 • Ngày 18/9: 31 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/16/2021 8:16:40 AM
 • 18h00, ngày 17/9
 • Ngày 17/9: 30 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/15/2021 6:18:36 PM
 • 18h00, ngày 16/9
 • Ngày 16/9: 29 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/15/2021 6:12:14 PM
 • 18h00, ngày 15/9
 • Ngày 15/9: 28 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/14/2021 6:26:02 AM
 • 18h00, ngày 14/9
 • Ngày 14/9: 27 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:48:56 PM
 • 18h00, ngày 13/9
 • Ngày 13/9: 26 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:48:21 PM
 • 18h00, ngày 12/9
 • Ngày 12/9: 25 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:47:31 PM
 • 18h00, ngày 11/9
 • Ngày 11/9: 24 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:46:57 PM
 • 18h00, ngày 10/9
 • Ngày 10/9: 23 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:46:17 PM
 • 18h00, ngày 09/9
 • Ngày 09/9: 22 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/8/2021 4:20:11 PM
 • 18h00, ngày 08/9
 • Ngày 08/9: 21 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/7/2021 8:00:19 PM
 • 18h00, ngày 07/9
 • Ngày 07/9: 20 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/7/2021 6:52:51 AM
 • 18h00, ngày 06/9
 • Ngày 06/9: 19 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/5/2021 6:06:29 PM
 • 18h00, ngày 05/9
 • Ngày 05/9: 18 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/3/2021 10:09:18 PM
 • 18h00, ngày 04/9
 • Ngày 04/9: 17 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/3/2021 10:08:39 PM
 • 18h00, ngày 03/9
 • Ngày 03/9: 16 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/3/2021 10:08:10 PM
 • 18h00, ngày 02/9
 • Ngày 02/9: 15 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/2/2021 10:37:29 PM
 • 18h00, ngày 01/9
 • Ngày 01/9: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/1/2021 6:55:39 AM
 • 18h00, ngày 31/8
 • Ngày 31/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/31/2021 3:53:44 PM
 • 18h00, ngày 30/8
 • Ngày 30/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, 03 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện.

  8/31/2021 6:59:53 AM
 • 18h00, ngày 29/8
 • Ngày 29/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/30/2021 6:35:46 AM
 • 18h00, ngày 28/8
 • Ngày 28/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/30/2021 6:35:20 AM
 • 18h00, ngày 27/8
 • Ngày 27/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/27/2021 4:58:48 PM
 • 18h00, ngày 26/8
 • Ngày 26/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/27/2021 4:58:21 PM
 • 18h00, ngày 25/8
 • Ngày 25/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/27/2021 4:57:55 PM
 • 18h00, ngày 24/8
 • Ngày 24/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:23:13 AM
 • 18h00, ngày 23/8
 • Ngày 23/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:22:08 AM
 • 18h00, ngày 22/8
 • Ngày 22/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:21:40 AM
 • 18h00, ngày 21/8
 • Ngày 21/8: 03 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:20:49 AM
 • 18h00, ngày 20/8
 • Ngày 20/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/19/2021 8:58:03 PM
 • 18h00, ngày 19/8
 • Ngày 19/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/19/2021 6:33:12 AM
 • 09h30, ngày 18/8
 • Sáng ngày 18/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV.

  8/17/2021 5:14:17 PM
 • 18h00, ngày 17/8
 • Ngày 17/8: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/17/2021 8:17:24 AM
 • 18h00, ngày 16/8
 • Ngày 16/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:22:29 AM
 • 18h00, ngày 15/8
 • Ngày 15/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:21:45 AM
 • 18h00, ngày 14/8
 • Ngày 14/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:21:26 AM
 • 18h00, ngày 13/8
 • Ngày 13/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:21:08 AM
 • 18h00, ngày 12/8
 • Ngày 12/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:20:45 AM
 • 18h00, ngày 11/8
 • Ngày 11/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/11/2021 2:41:00 PM
 • 18h00, ngày 10/8
 • Ngày 10/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/10/2021 9:42:22 AM
 • 18h00, ngày 09/8
 • Ngày 09/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/9/2021 1:32:09 PM
 • 18h00, ngày 08/8
 • Ngày 08/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/8/2021 10:24:08 AM
 • 18h00, ngày 07/8
 • Ngày 07/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/8/2021 10:23:08 AM
 • 18h00, ngày 06/8
 • Ngày 06/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/6/2021 2:59:47 PM
 • 18h00, ngày 05/8
 • Ngày 05/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/5/2021 4:54:41 PM
 • 18h00, ngày 04/8
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/4/2021 5:15:07 PM
 • 07h00, ngày 03/8
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

  8/3/2021 7:25:56 AM
 • 17h00, ngày 02/8
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

  8/2/2021 2:43:31 PM
 • 18h00, ngày 01/8
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/2/2021 6:22:00 AM
 • 18h00, ngày 31/7
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/31/2021 9:24:09 AM
 • 18h00, ngày 30/7
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/30/2021 6:23:08 AM
 • 18h00, ngày 29/7
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/29/2021 7:58:22 AM
 • 18h00, ngày 28/7
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/28/2021 6:39:39 AM
 • 18h00, ngày 27/7
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/27/2021 8:01:21 PM
 • 18h00, ngày 26/7
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/26/2021 6:20:30 AM
 • 18h00, ngày 25/7
 • Tính đến ngày 25/7: 57 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/24/2021 7:46:02 PM
 • 18h00, ngày 24/7
 • Tính đến ngày 24/7: 56 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/23/2021 7:54:26 PM
 • 18h00, ngày 23/7
 • Tính đến ngày 23/7: 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/23/2021 7:53:31 PM
 • 18h00, ngày 22/7
 • Tính đến ngày 22/7: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/22/2021 6:16:39 AM
 • 18h00, ngày 21/7
 • Tính đến ngày 21/7: 53 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/21/2021 6:14:31 AM
 • 18h00, ngày 20/7
 • Tính đến ngày 20/7: 52 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/20/2021 6:29:20 AM
 • 18h00, ngày 19/7
 • Tính đến ngày 19/7: 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi trên địa bàn tỉnh là 61.

  7/19/2021 7:54:50 PM
 • 18h00, ngày 18/7
 • Tính đến ngày 18/7: 50 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/18/2021 7:58:01 PM
 • 18h00, ngày 17/7
 • Tính đến ngày 17/7: 49 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/17/2021 10:44:02 PM
 • 18h00, ngày 16/7
 • Tính đến ngày 16/7: 48 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/16/2021 8:44:43 PM
 • 18h00, ngày 15/7
 • Tính đến ngày 15/7: 47 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/15/2021 6:21:59 AM
 • 18h00, ngày 14/7
 • Tính đến ngày 14/7: 46 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 59.

  7/14/2021 7:29:28 AM
 • 18h00, ngày 13/7
 • Tính đến ngày 13/7: 45 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/13/2021 4:28:19 PM
 • 18h00, ngày 12/7
 • Tính đến ngày 12/7: 44 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 57.

  7/12/2021 12:50:02 PM
 • 18h00, ngày 11/7
 • Tính đến ngày 11/7: 43 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 55.

  7/12/2021 6:15:15 AM
 • 18h00, ngày 10/7
 • Tính đến ngày 10/7: 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 52.

  7/10/2021 10:35:42 PM
 • 18h00, ngày 09/7
 • Tính đến ngày 09/7: 41 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/9/2021 2:46:26 PM
 • 18h00, ngày 08/7
 • Tính đến ngày 08/7: 40 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/8/2021 2:38:34 PM
 • 18h00, ngày 07/7
 • Tính đến ngày 07/7: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 51.

  7/7/2021 3:10:58 PM
 • 18h00, ngày 06/7
 • Tính đến ngày 06/7: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 50.

  7/6/2021 6:22:30 AM
 • 18h00, ngày 05/7
 • Tính đến ngày 05/7: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/5/2021 8:17:56 AM
 • 18h00, ngày 04/7
 • Tính đến ngày 04/7: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 48.

  7/4/2021 8:19:29 PM
 • 18h00, ngày 03/7
 • Tính đến ngày 03/7: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 45.

  7/3/2021 8:55:59 PM
 • 18h00, ngày 02/7
 • Tính đến ngày 02/7: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/2/2021 6:19:45 AM
 • 18h00, ngày 01/7
 • Tính đến ngày 01/7: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 43.

  7/1/2021 6:22:31 AM
 • 18h00, ngày 30/6
 • Tính đến ngày 30/6: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  6/30/2021 4:37:48 PM
 • 18h00, ngày 29/6
 • Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 41.

  6/29/2021 4:23:51 PM
 • 18h00, ngày 28/6
 • Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 39.

  6/28/2021 6:50:22 PM
 • 18h00, ngày 27/6
 • Ngày 27/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 37.

  6/25/2021 9:44:32 AM
 • 18h00, ngày 26/6
 • Ngày 26/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 01 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 35.

  6/25/2021 9:39:37 AM
 • 18h00, ngày 25/6
 • Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 34.

  6/24/2021 5:19:55 PM
 • 21h00, ngày 24/6
 • Tính từ 18h ngày 23/6 đến 21h ngày 24/6: Điện Biên có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 30.

  6/24/2021 6:32:11 AM
 • 18h00, ngày 23/6
 • Tính từ 12h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6: 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 26.

  6/23/2021 1:37:48 PM
 • 12h00, ngày 22/6
 • Tính đến 12h ngày 22/6: 07 bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

  6/21/2021 3:38:34 PM
 • 06h00, ngày 22/6
 • Tính từ 06h ngày 21/6 đến 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/21/2021 3:34:43 PM
 • 06h00, ngày 21/6
 • Tính từ 06h ngày 20/6 đến 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 3:27:24 PM
 • 06h00, ngày 20/6
 • Tính từ 06h ngày 19/6 đến 06h ngày 20/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 3:27:05 PM
 • 06h00, ngày 19/6
 • Tính từ 06h ngày 18/6 đến 06h ngày 19/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 3:26:47 PM
 • 06h00, ngày 18/6
 • Tính từ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/17/2021 3:10:09 PM
 • 06h00, ngày 17/6
 • Tính từ 06h ngày 16/6 đến 06h ngày 17/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/16/2021 4:49:31 PM
 • 06h00, ngày 16/6
 • Tính từ 06h ngày 15/6 đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/16/2021 6:27:25 AM
 • 06h00, ngày 15/6
 • Tính từ 18h ngày 14/6 đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/15/2021 3:10:45 PM
 • 18h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 14/6 đến 18h ngày 14/6: Bệnh nhân BN4129 đã khỏi bệnh và cho ra viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

  6/15/2021 5:28:47 AM
 • 06h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 13/6 đến 06h ngày 14/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/13/2021 7:56:21 PM
 • 06h00, ngày 13/6
 • Tính từ 06h ngày 12/6 đến 06h ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/13/2021 11:34:29 AM
 • 06h00, ngày 12/6
 • Tính từ 06h ngày 11/6 đến 06h ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/11/2021 8:36:00 PM
 • 06h00, ngày 11/6
 • Tính từ 06h ngày 10/6 đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/11/2021 6:30:42 AM
 • 06h00, ngày 10/6
 • Tính từ 06h ngày 09/6 đến 06h ngày 10/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/9/2021 3:57:47 PM
 • 06h00, ngày 09/6
 • Tính từ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/9/2021 6:39:13 AM
 • 06h00, ngày 08/6
 • Tính từ 18h ngày 07/6 đến 06h ngày 08/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/7/2021 2:31:15 PM
 • 18h00, ngày 07/6
 • Tính từ 18h ngày 06/6 đến 18h ngày 07/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/7/2021 6:23:39 AM
 • 18h00, ngày 06/6
 • Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/6/2021 6:45:48 AM
 • 18:00, ngày 05/6
 • Tính từ 18h ngày 04/6 đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/5/2021 6:16:58 AM
 • 18:00, ngày 04/6
 • Tính từ 18h ngày 03/6 đến 18h ngày 4/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/4/2021 6:27:03 AM
 • 18:00, ngày 03/6
 • Tính từ 18h ngày 02/6 đến 18h ngày 03/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/3/2021 6:21:45 AM
 • 18:00, ngày 02/6
 • Tính từ 18h ngày 01/6 đến 18h ngày 02/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/2/2021 5:05:32 AM
 • 18:00, ngày 01/6
 • Tính từ 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/1/2021 6:40:12 AM
 • 18:00, ngày 31/5
 • Tính từ 6h ngày 31/5 đến 18 h ngày 31/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58

  5/31/2021 7:21:09 PM
 • 06:00, ngày 31/5
 • Tính từ 12h00 ngày 29/5 đến 06h00 ngày 31/5, Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/31/2021 7:37:41 AM
 • 12:00, ngày 29/5
 • Sáng 29/5, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6667, 6 tuổi, địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/29/2021 8:09:02 AM
 • 08:30, ngày 27/5
 • Tính từ 8h ngày 26/5 đến 08h30 ngày 27/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6129, giới tính nam, sinh năm 1988, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/27/2021 10:07:21 AM
 • 08:00, ngày 26/5
 • Tính từ 18h ngày 25/5 đến 08h ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN 5939, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ.

  5/26/2021 3:10:14 PM
 • 18:00, ngày 25/5
 • Tính từ 23 giờ 00 ngày 24/5/2021 đến 18 giờ 00 ngày 25/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN5472, 17 tuổi, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

  5/25/2021 4:42:38 PM
 • 06:00, ngày 24/5
 • Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23/5/2021, Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: BN5230, BN5223 đều liên quan các các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/24/2021 7:23:16 AM
 • 20:13, ngày 22/5
 • Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tiếp xúc với đồ dùng, rác thải của các bệnh nhân mắc COVID-19; 01 tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/22/2021 7:22:22 PM
 • 06:00, ngày 22/5
 • Tính từ 18h ngày 21/5/2021 đến 06h ngày 22/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 01 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/22/2021 7:40:12 AM
 • 12:03, ngày 21/5
 • Tính từ 19h ngày 20/5/2021 đến 12h ngày 21/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cả 05 ca bệnh đều liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định. 

  5/21/2021 2:20:09 PM
 • 22:15, ngày 20/5
 • Tính từ 12h - 18h ngày 20/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều có địa chỉ thường trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

  5/20/2021 9:31:36 PM
 • 12:20, ngày 20/5
 • Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca tại huyện Điện Biên, 01 ca tại thị xã Mường Lay và 02 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/20/2021 11:23:12 AM
 • 19:13, ngày 19/5
 • Từ 18h ngày 18/5 đến 18h ngày 19/5, Điện Biên ghi nhận 08 ca dương tính với SARS-CoV-2: 03 ca trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Như vậy, tính từ 07/5/2021 đến 18h ngày 19/5/2021 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca bệnh COVID-19.

  5/19/2021 6:38:50 PM
 • 12:13, ngày 18/5
 • Sáng ngày 18/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 ca ở Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 04 ca trước đó đều đã được khoanh vùng và cách ly.

  5/18/2021 11:39:31 AM
 • 23:13, ngày 17/5
 • Chiều ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 02 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/17/2021 10:14:20 PM
 • 13:20, ngày 17/5
 • Sáng ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/17/2021 12:51:48 PM
 • 23:53, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca bệnh trong ngày lên 11 trường hợp.

  5/17/2021 9:02:40 AM
 • 11:56, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP. Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh từ ngày 07/05 đến nay lên 17 trường hợp.

  5/16/2021 3:45:32 PM
 • 18:00, ngày 15/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều liên quan đến BN3758 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/16/2021 7:35:48 AM
 • 24:00, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bản Nậm Chim 1, BN3838 trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

  5/15/2021 8:35:31 AM
 • 12:30, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

  5/14/2021 2:25:34 PM
 • 08:00, ngày 14/05/2021
 • Tính đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/14/2021 7:17:36 AM
 • 08:00, ngày 13/05/2021
 • Tính đến ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/13/2021 7:47:02 AM
 • 08:00, ngày 12/05/2021
 • Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/12/2021 7:31:03 AM
 • 19:53, ngày 09/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) liên quan tới BN 3147 tại Bắc Ninh chiều 9/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-COV-2.

  5/9/2021 7:32:41 PM
 • 11:35, ngày 07/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2BN 3096 (trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội.

  5/7/2021 1:18:30 PM
 • 08:00, ngày 06/05/2021
 • Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biên hơn 90 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/6/2021 6:19:05 AM
 • 08:00, ngày 05/05/2021
 • Tính đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biên hơn 89 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/5/2021 6:48:24 AM
 • 08:00, ngày 04/05/2021
 • Tính đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biên hơn 87 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/4/2021 8:43:18 AM
 • 08:00, ngày 03/05/2021
 • Tính đến ngày 03/05: Tỉnh Điện Biên hơn 86 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:37:47 PM
 • 08:00, ngày 02/05/2021
 • Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biên hơn 85 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:37:02 PM
 • 08:00, ngày 01/05/2021
 • Tính đến ngày 01/05: Tỉnh Điện Biên hơn 84 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:36:16 PM
 • 08:00, ngày 30/04/2021
 • Tính đến ngày 30/04: Tỉnh Điện Biên hơn 83 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:35:18 PM
 • 08:00, ngày 29/04/2021
 • Tính đến ngày 29/04: Tỉnh Điện Biên hơn 82 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 6:46:07 AM
 • 08:00, ngày 28/04/2021
 • Tính đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biên hơn 81 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 6:45:31 AM
 • 08:00, ngày 27/04/2021
 • Tính đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biên hơn 80 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 6:44:59 AM
 • 08:00, ngày 26/04/2021
 • Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biên hơn 79 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:27:58 AM
 • 08:00, ngày 25/04/2021
 • Tính đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biên hơn 78 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:27:24 AM
 • 08:00, ngày 24/04/2021
 • Tính đến ngày 24/04: Tỉnh Điện Biên hơn 77 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:26:46 AM
 • 08:00, ngày 23/04/2021
 • Tính đến ngày 23/04: Tỉnh Điện Biên hơn 76 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:25:58 AM
 • 08:00, ngày 22/04/2021
 • Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biên hơn 75 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/22/2021 6:26:40 AM
 • 08:00, ngày 21/04/2021
 • Tính đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biên hơn 74 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/22/2021 6:26:03 AM
 • 08:00, ngày 20/04/2021
 • Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biên hơn 73 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:57:22 AM
 • 08:00, ngày 19/04/2021
 • Tính đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biên hơn 72 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:56:52 AM
 • 08:00, ngày 18/04/2021
 • Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biên hơn 71 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:55:54 AM
 • 08:00, ngày 17/04/2021
 • Tính đến ngày 17/04: Tỉnh Điện Biên hơn 70 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:55:25 AM
 • 08:00, ngày 16/04/2021
 • Tính đến ngày 16/04: Tỉnh Điện Biên hơn 69 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:54:50 AM
 • 08:00, ngày 15/04/2021
 • Tính đến ngày 15/04: Tỉnh Điện Biên hơn 68 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:54:12 AM
 • 08:00, ngày 14/04/2021
 • Tính đến ngày 14/04: Tỉnh Điện Biên hơn 67 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:53:44 AM
 • 08:00, ngày 13/04/2021
 • Tính đến ngày 13/04: Tỉnh Điện Biên hơn 66 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:53:15 AM
 • 08:00, ngày 12/04/2021
 • Tính đến ngày 12/04: Tỉnh Điện Biên hơn 65 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 3:31:31 PM
 • 08:00, ngày 11/04/2021
 • Tính đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biên hơn 64 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 3:11:35 PM
 • 08:00, ngày 10/04/2021
 • Tính đến ngày 10/04: Tỉnh Điện Biên hơn 63 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 3:11:04 PM
 • 08:00, ngày 09/04/2021
 • Tính đến ngày 09/04: Tỉnh Điện Biên hơn 62 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/9/2021 7:58:27 AM
 • 08:00, ngày 08/04/2021
 • Tính đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biên hơn 61 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/8/2021 6:26:02 AM
 • 08:00, ngày 07/04/2021
 • Tính đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biên hơn 60 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/7/2021 6:57:14 AM
 • 08:00, ngày 06/04/2021
 • Tính đến ngày 06/04: Tỉnh Điện Biên hơn 59 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/6/2021 7:00:43 AM
 • 08:00, ngày 05/04/2021
 • Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biên hơn 58 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 8:28:33 AM
 • 08:00, ngày 04/04/2021
 • Tính đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biên hơn 57 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 8:27:21 AM
 • 08:00, ngày 03/04/2021
 • Tính đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biên hơn 56 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 8:26:09 AM
 • 08:00, ngày 02/04/2021
 • Tính đến ngày 02/04: Tỉnh Điện Biên hơn 55 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/2/2021 7:01:51 AM
 • 08:00, ngày 01/04/2021
 • Tính đến ngày 01/04: Tỉnh Điện Biên hơn 54 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/1/2021 6:28:59 AM
 • 08:00, ngày 31/03/2021
 • Tính đến ngày 31/03: Tỉnh Điện Biên hơn 53 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/1/2021 6:27:37 AM
 • 08:00, ngày 30/03/2021
 • Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biên hơn 52 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/30/2021 9:10:50 AM
 • 08:00, ngày 29/03/2021
 • Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biên hơn 51 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 6:39:08 AM
 • 08:00, ngày 28/03/2021
 • Tính đến ngày 28/03: Tỉnh Điện Biên hơn 50 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 6:38:22 AM
 • 08:00, ngày 27/03/2021
 • Tính đến ngày 27/03: Tỉnh Điện Biên hơn 49 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 6:37:44 AM
 • 08:00, ngày 26/03/2021
 • Tính đến ngày 26/03: Tỉnh Điện Biên hơn 48 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/26/2021 7:45:06 AM
 • 08:00, ngày 25/03/2021
 • Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biên hơn 47 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/25/2021 3:08:56 PM
 • 08:00, ngày 24/03/2021
 • Tính đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biên hơn 46 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/24/2021 8:09:35 AM
 • 08:00, ngày 23/03/2021
 • Tính đến ngày 23/03: Tỉnh Điện Biên hơn 45 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/23/2021 2:22:10 PM
 • 08:00, ngày 22/03/2021
 • Tính đến ngày 22/03: Tỉnh Điện Biên hơn 44 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 6:23:48 AM
 • 08:00, ngày 21/03/2021
 • Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biên hơn 43 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 6:23:13 AM
 • 08:00, ngày 20/03/2021
 • Tính đến ngày 20/03: Tỉnh Điện Biên hơn 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 6:22:33 AM
 • 08:00, ngày 19/03/2021
 • Tính đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biên hơn 41 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/19/2021 7:24:58 AM
 • 08:00, ngày 18/03/2021
 • Tính đến ngày 18/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/18/2021 7:53:41 AM
 • 08:00, ngày 17/03/2021
 • Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/17/2021 7:45:50 AM
 • 08:00, ngày 16/03/2021
 • Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biên hơn 39 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/16/2021 7:16:57 AM
 • 08:00, ngày 15/03/2021
 • Tính đến ngày 15/03: Tỉnh Điện Biên hơn 38 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 6:27:27 AM
 • 08:00, ngày 14/03/2021
 • Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biên hơn 37 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 6:26:50 AM
 • 08:00, ngày 13/03/2021
 • Tính đến ngày 13/03: Tỉnh Điện Biên hơn 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 6:26:19 AM
 • 08:00, ngày 12/03/2021
 • Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biên hơn 35 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/12/2021 6:15:15 AM
 • 08:00, ngày 11/03/2021
 • Tính đến ngày 11/03: Tỉnh Điện Biên hơn 34 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/11/2021 6:46:14 AM
 • 08:00, ngày 10/03/2021
 • Tính đến ngày 10/03: Tỉnh Điện Biên hơn 33 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 8:08:31 AM
 • 08:00, ngày 9/03/2021
 • Tính đến ngày 09/03: Tỉnh Điện Biên hơn 32 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 8:07:59 AM
 • 08:00, ngày 08/03/2021
 • Tính đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biên hơn 31 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 8:07:33 AM
 • 08:00, ngày 7/03/2021
 • Tính đến ngày 7/03: Tỉnh Điện Biên hơn 30 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/9/2021 6:21:05 AM
 • 08:00, ngày 06/03/2021
 • Tính đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biên hơn 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/8/2021 12:51:49 PM
 • 08:00, ngày 05/03/2021
 • Tính đến ngày 05/03: Tỉnh Điện Biên hơn 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/5/2021 7:40:25 AM
 • 08:00, ngày 04/03/2021
 • Tính đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biên hơn 27 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/4/2021 6:42:15 AM
 • 08:00, ngày 03/03/2021
 • Tính đến ngày 03/03: Tỉnh Điện Biên hơn 26 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/3/2021 7:05:09 AM
 • 08:00, ngày 02/03/2021
 • Tính đến ngày 02/03: Tỉnh Điện Biên hơn 25 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/2/2021 7:05:36 AM
 • 18:00, ngày 01/03/2021
 • Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

  3/1/2021 6:18:57 PM
 • 08:00, ngày 01/03/2021
 • Tính đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biên hơn 24 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 6:21:52 AM
 • 08:00, ngày 28/02/2021
 • Tính đến ngày 28/02: Tỉnh Điện Biên hơn 23 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 6:20:29 AM
 • 08:00, ngày 27/02/2021
 • Tính đến ngày 27/02: Tỉnh Điện Biên hơn 22 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 6:19:45 AM
 • 08:00, ngày 26/02/2021
 • Tính đến ngày 26/02: Tỉnh Điện Biên hơn 21 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/26/2021 7:58:51 AM
 • 08:00, ngày 25/02/2021
 • Tính đến ngày 25/02: Tỉnh Điện Biên hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/25/2021 7:36:13 AM
 • 08:00, ngày 24/02/2021
 • Tính đến ngày 24/02: Tỉnh Điện Biên hơn 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/24/2021 8:36:37 AM
 • 08:00, ngày 23/02/2021
 • Tính đến ngày 23/02: Tỉnh Điện Biên hơn 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/23/2021 6:52:09 AM
 • 08:00, ngày 22/02/2021
 • Tính đến ngày 22/02: Tỉnh Điện Biên hơn 17 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/22/2021 6:53:41 AM
 • 08:00, ngày 21/02/2021
 • Tính đến ngày 21/02: Tỉnh Điện Biên hơn 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/21/2021 7:09:42 AM
 • 08:00, ngày 20/02/2021
 • Tính đến ngày 20/02: Tỉnh Điện Biên hơn 15 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/20/2021 8:44:57 AM
 • 08:00, ngày 19/02/2021
 • Tính đến ngày 19/02: Tỉnh Điện Biên hơn 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/19/2021 6:50:36 AM
 • 08:00, ngày 18/02/2021
 • Tính đến ngày 18/02: Tỉnh Điện Biên hơn 13 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/18/2021 6:26:50 AM
 • 08:00, ngày 17/02/2021
 • Tính đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biên hơn 12 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/17/2021 6:46:32 AM
 • 08:00, ngày 16/02/2021
 • Tính đến ngày 16/02: Tỉnh Điện Biên hơn 11 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/16/2021 7:22:00 AM
 • 08:00, ngày 15/02/2021
 • Tính đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biên hơn 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/15/2021 8:42:48 AM
 • 08:00, ngày 14/02/2021
 • Tính đến ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/14/2021 7:54:54 AM
 • 06:00, ngày 13/02/2021
 • Tính đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/13/2021 6:45:03 AM
 • 06:00, ngày 12/02/2021
 • Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/12/2021 7:08:34 AM
 • 06:00, ngày 11/02/2021
 • Tính đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/11/2021 6:09:43 AM
 • 08:00, ngày 10/02/2021
 • Tính đến ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/10/2021 6:44:29 AM
 • 06:00, ngày 09/02/2021
 • Tính đến ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/9/2021 6:39:25 AM
 • 08:00, ngày 08/02/2021
 • Tính đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 8:11:17 AM
 • 12:00, ngày 07/02/2021
 • 134 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

  2/8/2021 7:31:15 AM
 • 08:00, Ngày 07/02/2021
 • Tính đến ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 7:28:38 AM
 • 08:00, ngày 06/02/2021
 • Tính đến ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 7:23:09 AM
 • 23:50, ngày 05/02/2021
 • 03 trong số 04 ca nghi nghiễm tại tỉnh Điện Biên cho kết quả âm tính. Như vậy, Điện Biên ghi nhận có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

  2/6/2021 6:32:38 AM
 • 08:23, ngày 05/02/2021
 • Điện Biên ghi nhận 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi nhận 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu.

  2/5/2021 7:24:23 AM
 • 02:46, ngày 04/02/2021
 • Huyện Mường Ảng (xã Ẳng Tở) ghi nhận 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (xã Nà Tấu) ghi nhận 01 ca dương tính lần 1

  2/5/2021 1:46:39 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH
 • TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Tổng số ca bình phục/ tổng ca nhiễm đến ngày 30/11/2021
  256 / 471
 • TẢI ỨNG DỤNG
  PC-Covid QUỐC GIA
 • KHAI BÁO
  Y TẾ TRỰC TUYẾN
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 3054/QĐ-UBND
 • Quyết định thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện và Tổ quản lý khu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVid-19 tại Khu du lịch sinh thái Him Lam, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • 3058/QĐ-UBND
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • 3057/QĐ-UBND
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
 • >>> Xem thêm
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 3054/QĐ-UBND
 • Quyết định thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung tự nguyện và Tổ quản lý khu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVid-19 tại Khu du lịch sinh thái Him Lam, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • 3058/QĐ-UBND
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • 3057/QĐ-UBND
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
 • 3059/QĐ-UBND
 • Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19
 • 98/TB-BCĐ
 • Thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • >>> Xem thêm
 • Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ngày 23/11/2021
 • DIỄN BIẾN DỊCH
 • 17h00, ngày 29/11
 • Ngày 29/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 14h00, ngày 28/11
 • Ngày 28/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 16h00, ngày 27/11
 • Ngày 27/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 26/11
 • Ngày 26/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 12h00, ngày 25/11
 • Ngày 25/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 19h00, ngày 24/11
 • Ngày 24/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 20h00, ngày 23/11
 • Ngày 23/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 16h00, ngày 22/11
 • Ngày 22/11: Điện Biên ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 19h00, ngày 21/11
 • Ngày 21/11: Điện Biên ghi nhận thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 20/11
 • Ngày 20/11: Điện Biên ghi nhận thêm 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 24h00, ngày 19/11
 • Ngày 19/11: Điện Biên ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 18/11
 • Ngày 18/11: Điện Biên ghi nhận thêm 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 21h00, ngày 17/11
 • Ngày 17/11: Điện Biên ghi nhận thêm 28 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 16/11
 • Ngày 16/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 15/11
 • Ngày 15/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 07h00, ngày 14/11
 • Ngày 14/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 17h00, ngày 13/11
 • Ngày 13/11: Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 18h00, ngày 12/11
 • Ngày 12/11: Điện Biên ghi nhận 09 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 19h00, ngày 11/11
 • Ngày 11/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 16h00, ngày 10/11
 • Ngày 10/11: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 12h00, ngày 09/11
 • Ngày 09/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 22h00, ngày 08/11
 • Ngày 08/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 16h00, ngày 07/11
 • Ngày 07/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 12h00, ngày 06/11
 • Ngày 06/11: Điện Biên ghi nhận 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 22h00, ngày 05/11
 • Ngày 5/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 19h00, ngày 04/11
 • Ngày 4/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 • 22h00, ngày 03/11
 • Ngày 3/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 17 trường hợp cùng trú tại bản Gia Phú A xã Na Tông; 02 trường hợp trú Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

 • 08h00, ngày 03/11
 • Ngày 03/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tại 4 xã: Pom Lót, Mường Nhà, Na Tông, Phình Giàng, huyện Điện Biên.

 • 19h000, ngày 02/11
 • Ngày 02/11: Điện Biên ghi nhận thêm 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 13 trường hợp là người cùng địa phương hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân BN927513 được ghi nhận mắc COVID-19 ngày 01/11/2021.

 • 21h30: ngày 01/11
 • Ngày 01/11: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (chưa rõ nguồn lây).

 • 15h00, ngày 26/10
 • Ngày 26/10: Điện Biên ghi nhận 01 ca mắc mới tại khu cách ly, là người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

 • 20h00, ngày 24/10
 • Ngày 24/10: Điện Biên ghi nhận 02 ca mắc mới, là công dân Lào, nhập cảnh ngày 23/10/2021, đã được cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh.

 • 07h30, ngày 20/10
 • Ngày 20/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Điện Biên có 5 ca mắc Covid-19 mới đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

 • 06h00, ngày 19/10
 • Ngày 19/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

 • 18h00, ngày 18/10
 • Ngày 18/10: Điện Biên không ghi nhận có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 12h00, ngày 17/10
 • Sáng 17/10: Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-COV-2 tại khu cách ly tập trung.

 • 06h30, ngày 16/10
 • Ngày 16/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

 • 18h00, ngày 11/10
 • Ngày 11/10: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/9
 • Ngày 26/9: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/9
 • Ngày 25/9: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/9
 • Ngày 24/9: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/9
 • Ngày 23/9: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/9
 • Ngày 22/9: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/9
 • Ngày 21/9: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/9
 • Ngày 20/9: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/9
 • Ngày 19/9: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 18/9
 • Ngày 18/9: 31 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 17/9
 • Ngày 17/9: 30 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/9
 • Ngày 16/9: 29 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/9
 • Ngày 15/9: 28 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/9
 • Ngày 14/9: 27 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 13/9
 • Ngày 13/9: 26 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/9
 • Ngày 12/9: 25 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 11/9
 • Ngày 11/9: 24 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 10/9
 • Ngày 10/9: 23 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 09/9
 • Ngày 09/9: 22 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/9
 • Ngày 08/9: 21 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/9
 • Ngày 07/9: 20 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 06/9
 • Ngày 06/9: 19 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 05/9
 • Ngày 05/9: 18 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/9
 • Ngày 04/9: 17 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 03/9
 • Ngày 03/9: 16 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 02/9
 • Ngày 02/9: 15 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 01/9
 • Ngày 01/9: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 31/8
 • Ngày 31/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 30/8
 • Ngày 30/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, 03 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện.

 • 18h00, ngày 29/8
 • Ngày 29/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 28/8
 • Ngày 28/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 27/8
 • Ngày 27/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/8
 • Ngày 26/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/8
 • Ngày 25/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/8
 • Ngày 24/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/8
 • Ngày 23/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/8
 • Ngày 22/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/8
 • Ngày 21/8: 03 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/8
 • Ngày 20/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/8
 • Ngày 19/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 09h30, ngày 18/8
 • Sáng ngày 18/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV.

 • 18h00, ngày 17/8
 • Ngày 17/8: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/8
 • Ngày 16/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/8
 • Ngày 15/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/8
 • Ngày 14/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 13/8
 • Ngày 13/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/8
 • Ngày 12/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 11/8
 • Ngày 11/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 10/8
 • Ngày 10/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 09/8
 • Ngày 09/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/8
 • Ngày 08/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/8
 • Ngày 07/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 06/8
 • Ngày 06/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 05/8
 • Ngày 05/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/8
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 07h00, ngày 03/8
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

 • 17h00, ngày 02/8
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

 • 18h00, ngày 01/8
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 31/7
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 30/7
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/7
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 28/7
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 27/7
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/7
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/7
 • Tính đến ngày 25/7: 57 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/7
 • Tính đến ngày 24/7: 56 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/7
 • Tính đến ngày 23/7: 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/7
 • Tính đến ngày 22/7: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/7
 • Tính đến ngày 21/7: 53 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/7
 • Tính đến ngày 20/7: 52 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/7
 • Tính đến ngày 19/7: 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi trên địa bàn tỉnh là 61.

 • 18h00, ngày 18/7
 • Tính đến ngày 18/7: 50 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 17/7
 • Tính đến ngày 17/7: 49 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/7
 • Tính đến ngày 16/7: 48 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/7
 • Tính đến ngày 15/7: 47 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/7
 • Tính đến ngày 14/7: 46 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 59.

 • 18h00, ngày 13/7
 • Tính đến ngày 13/7: 45 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/7
 • Tính đến ngày 12/7: 44 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 57.

 • 18h00, ngày 11/7
 • Tính đến ngày 11/7: 43 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 55.

 • 18h00, ngày 10/7
 • Tính đến ngày 10/7: 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 52.

 • 18h00, ngày 09/7
 • Tính đến ngày 09/7: 41 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/7
 • Tính đến ngày 08/7: 40 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/7
 • Tính đến ngày 07/7: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 51.

 • 18h00, ngày 06/7
 • Tính đến ngày 06/7: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 50.

 • 18h00, ngày 05/7
 • Tính đến ngày 05/7: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/7
 • Tính đến ngày 04/7: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 48.

 • 18h00, ngày 03/7
 • Tính đến ngày 03/7: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 45.

 • 18h00, ngày 02/7
 • Tính đến ngày 02/7: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 01/7
 • Tính đến ngày 01/7: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 43.

 • 18h00, ngày 30/6
 • Tính đến ngày 30/6: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/6
 • Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 41.

 • 18h00, ngày 28/6
 • Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 39.

 • 18h00, ngày 27/6
 • Ngày 27/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 37.

 • 18h00, ngày 26/6
 • Ngày 26/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 01 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 35.

 • 18h00, ngày 25/6
 • Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 34.

 • 21h00, ngày 24/6
 • Tính từ 18h ngày 23/6 đến 21h ngày 24/6: Điện Biên có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 30.

 • 18h00, ngày 23/6
 • Tính từ 12h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6: 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 26.

 • 12h00, ngày 22/6
 • Tính đến 12h ngày 22/6: 07 bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

 • 06h00, ngày 22/6
 • Tính từ 06h ngày 21/6 đến 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 21/6
 • Tính từ 06h ngày 20/6 đến 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 20/6
 • Tính từ 06h ngày 19/6 đến 06h ngày 20/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 19/6
 • Tính từ 06h ngày 18/6 đến 06h ngày 19/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 18/6
 • Tính từ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 17/6
 • Tính từ 06h ngày 16/6 đến 06h ngày 17/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 16/6
 • Tính từ 06h ngày 15/6 đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 15/6
 • Tính từ 18h ngày 14/6 đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 18h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 14/6 đến 18h ngày 14/6: Bệnh nhân BN4129 đã khỏi bệnh và cho ra viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

 • 06h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 13/6 đến 06h ngày 14/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 13/6
 • Tính từ 06h ngày 12/6 đến 06h ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 12/6
 • Tính từ 06h ngày 11/6 đến 06h ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 11/6
 • Tính từ 06h ngày 10/6 đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 10/6
 • Tính từ 06h ngày 09/6 đến 06h ngày 10/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 09/6
 • Tính từ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 08/6
 • Tính từ 18h ngày 07/6 đến 06h ngày 08/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18h00, ngày 07/6
 • Tính từ 18h ngày 06/6 đến 18h ngày 07/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18h00, ngày 06/6
 • Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 05/6
 • Tính từ 18h ngày 04/6 đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 04/6
 • Tính từ 18h ngày 03/6 đến 18h ngày 4/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 03/6
 • Tính từ 18h ngày 02/6 đến 18h ngày 03/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 02/6
 • Tính từ 18h ngày 01/6 đến 18h ngày 02/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 01/6
 • Tính từ 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 31/5
 • Tính từ 6h ngày 31/5 đến 18 h ngày 31/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58

 • 06:00, ngày 31/5
 • Tính từ 12h00 ngày 29/5 đến 06h00 ngày 31/5, Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 12:00, ngày 29/5
 • Sáng 29/5, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6667, 6 tuổi, địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 08:30, ngày 27/5
 • Tính từ 8h ngày 26/5 đến 08h30 ngày 27/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6129, giới tính nam, sinh năm 1988, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 08:00, ngày 26/5
 • Tính từ 18h ngày 25/5 đến 08h ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN 5939, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ.

 • 18:00, ngày 25/5
 • Tính từ 23 giờ 00 ngày 24/5/2021 đến 18 giờ 00 ngày 25/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN5472, 17 tuổi, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

 • 06:00, ngày 24/5
 • Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23/5/2021, Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: BN5230, BN5223 đều liên quan các các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 20:13, ngày 22/5
 • Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tiếp xúc với đồ dùng, rác thải của các bệnh nhân mắc COVID-19; 01 tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 06:00, ngày 22/5
 • Tính từ 18h ngày 21/5/2021 đến 06h ngày 22/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 01 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 12:03, ngày 21/5
 • Tính từ 19h ngày 20/5/2021 đến 12h ngày 21/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cả 05 ca bệnh đều liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định. 

 • 22:15, ngày 20/5
 • Tính từ 12h - 18h ngày 20/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều có địa chỉ thường trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

 • 12:20, ngày 20/5
 • Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca tại huyện Điện Biên, 01 ca tại thị xã Mường Lay và 02 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 19:13, ngày 19/5
 • Từ 18h ngày 18/5 đến 18h ngày 19/5, Điện Biên ghi nhận 08 ca dương tính với SARS-CoV-2: 03 ca trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Như vậy, tính từ 07/5/2021 đến 18h ngày 19/5/2021 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca bệnh COVID-19.

 • 12:13, ngày 18/5
 • Sáng ngày 18/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 ca ở Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 04 ca trước đó đều đã được khoanh vùng và cách ly.

 • 23:13, ngày 17/5
 • Chiều ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 02 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 13:20, ngày 17/5
 • Sáng ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 23:53, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca bệnh trong ngày lên 11 trường hợp.

 • 11:56, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP. Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh từ ngày 07/05 đến nay lên 17 trường hợp.

 • 18:00, ngày 15/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều liên quan đến BN3758 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 24:00, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bản Nậm Chim 1, BN3838 trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

 • 12:30, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

 • 08:00, ngày 14/05/2021
 • Tính đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/05/2021
 • Tính đến ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/05/2021
 • Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 19:53, ngày 09/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) liên quan tới BN 3147 tại Bắc Ninh chiều 9/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-COV-2.

 • 11:35, ngày 07/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2BN 3096 (trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội.

 • 08:00, ngày 06/05/2021
 • Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biên hơn 90 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/05/2021
 • Tính đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biên hơn 89 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/05/2021
 • Tính đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biên hơn 87 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/05/2021
 • Tính đến ngày 03/05: Tỉnh Điện Biên hơn 86 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/05/2021
 • Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biên hơn 85 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 01/05/2021
 • Tính đến ngày 01/05: Tỉnh Điện Biên hơn 84 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 30/04/2021
 • Tính đến ngày 30/04: Tỉnh Điện Biên hơn 83 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 29/04/2021
 • Tính đến ngày 29/04: Tỉnh Điện Biên hơn 82 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/04/2021
 • Tính đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biên hơn 81 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/04/2021
 • Tính đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biên hơn 80 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/04/2021
 • Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biên hơn 79 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/04/2021
 • Tính đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biên hơn 78 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/04/2021
 • Tính đến ngày 24/04: Tỉnh Điện Biên hơn 77 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/04/2021
 • Tính đến ngày 23/04: Tỉnh Điện Biên hơn 76 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/04/2021
 • Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biên hơn 75 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/04/2021
 • Tính đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biên hơn 74 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/04/2021
 • Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biên hơn 73 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/04/2021
 • Tính đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biên hơn 72 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/04/2021
 • Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biên hơn 71 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/04/2021
 • Tính đến ngày 17/04: Tỉnh Điện Biên hơn 70 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/04/2021
 • Tính đến ngày 16/04: Tỉnh Điện Biên hơn 69 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/04/2021
 • Tính đến ngày 15/04: Tỉnh Điện Biên hơn 68 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/04/2021
 • Tính đến ngày 14/04: Tỉnh Điện Biên hơn 67 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/04/2021
 • Tính đến ngày 13/04: Tỉnh Điện Biên hơn 66 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/04/2021
 • Tính đến ngày 12/04: Tỉnh Điện Biên hơn 65 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 11/04/2021
 • Tính đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biên hơn 64 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/04/2021
 • Tính đến ngày 10/04: Tỉnh Điện Biên hơn 63 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 09/04/2021
 • Tính đến ngày 09/04: Tỉnh Điện Biên hơn 62 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/04/2021
 • Tính đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biên hơn 61 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 07/04/2021
 • Tính đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biên hơn 60 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/04/2021
 • Tính đến ngày 06/04: Tỉnh Điện Biên hơn 59 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/04/2021
 • Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biên hơn 58 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/04/2021
 • Tính đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biên hơn 57 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/04/2021
 • Tính đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biên hơn 56 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/04/2021
 • Tính đến ngày 02/04: Tỉnh Điện Biên hơn 55 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 01/04/2021
 • Tính đến ngày 01/04: Tỉnh Điện Biên hơn 54 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 31/03/2021
 • Tính đến ngày 31/03: Tỉnh Điện Biên hơn 53 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 30/03/2021
 • Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biên hơn 52 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 29/03/2021
 • Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biên hơn 51 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/03/2021
 • Tính đến ngày 28/03: Tỉnh Điện Biên hơn 50 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/03/2021
 • Tính đến ngày 27/03: Tỉnh Điện Biên hơn 49 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/03/2021
 • Tính đến ngày 26/03: Tỉnh Điện Biên hơn 48 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/03/2021
 • Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biên hơn 47 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/03/2021
 • Tính đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biên hơn 46 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/03/2021
 • Tính đến ngày 23/03: Tỉnh Điện Biên hơn 45 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/03/2021
 • Tính đến ngày 22/03: Tỉnh Điện Biên hơn 44 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/03/2021
 • Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biên hơn 43 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/03/2021
 • Tính đến ngày 20/03: Tỉnh Điện Biên hơn 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/03/2021
 • Tính đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biên hơn 41 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/03/2021
 • Tính đến ngày 18/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/03/2021
 • Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/03/2021
 • Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biên hơn 39 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/03/2021
 • Tính đến ngày 15/03: Tỉnh Điện Biên hơn 38 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/03/2021
 • Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biên hơn 37 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/03/2021
 • Tính đến ngày 13/03: Tỉnh Điện Biên hơn 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/03/2021
 • Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biên hơn 35 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 11/03/2021
 • Tính đến ngày 11/03: Tỉnh Điện Biên hơn 34 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/03/2021
 • Tính đến ngày 10/03: Tỉnh Điện Biên hơn 33 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 9/03/2021
 • Tính đến ngày 09/03: Tỉnh Điện Biên hơn 32 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/03/2021
 • Tính đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biên hơn 31 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 7/03/2021
 • Tính đến ngày 7/03: Tỉnh Điện Biên hơn 30 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/03/2021
 • Tính đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biên hơn 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/03/2021
 • Tính đến ngày 05/03: Tỉnh Điện Biên hơn 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/03/2021
 • Tính đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biên hơn 27 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/03/2021
 • Tính đến ngày 03/03: Tỉnh Điện Biên hơn 26 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/03/2021
 • Tính đến ngày 02/03: Tỉnh Điện Biên hơn 25 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 18:00, ngày 01/03/2021
 • Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

 • 08:00, ngày 01/03/2021
 • Tính đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biên hơn 24 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/02/2021
 • Tính đến ngày 28/02: Tỉnh Điện Biên hơn 23 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/02/2021
 • Tính đến ngày 27/02: Tỉnh Điện Biên hơn 22 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/02/2021
 • Tính đến ngày 26/02: Tỉnh Điện Biên hơn 21 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/02/2021
 • Tính đến ngày 25/02: Tỉnh Điện Biên hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/02/2021
 • Tính đến ngày 24/02: Tỉnh Điện Biên hơn 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/02/2021
 • Tính đến ngày 23/02: Tỉnh Điện Biên hơn 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/02/2021
 • Tính đến ngày 22/02: Tỉnh Điện Biên hơn 17 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/02/2021
 • Tính đến ngày 21/02: Tỉnh Điện Biên hơn 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/02/2021
 • Tính đến ngày 20/02: Tỉnh Điện Biên hơn 15 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/02/2021
 • Tính đến ngày 19/02: Tỉnh Điện Biên hơn 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/02/2021
 • Tính đến ngày 18/02: Tỉnh Điện Biên hơn 13 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/02/2021
 • Tính đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biên hơn 12 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/02/2021
 • Tính đến ngày 16/02: Tỉnh Điện Biên hơn 11 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/02/2021
 • Tính đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biên hơn 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/02/2021
 • Tính đến ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 13/02/2021
 • Tính đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 12/02/2021
 • Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 11/02/2021
 • Tính đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/02/2021
 • Tính đến ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 09/02/2021
 • Tính đến ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/02/2021
 • Tính đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 12:00, ngày 07/02/2021
 • 134 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

 • 08:00, Ngày 07/02/2021
 • Tính đến ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/02/2021
 • Tính đến ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 23:50, ngày 05/02/2021
 • 03 trong số 04 ca nghi nghiễm tại tỉnh Điện Biên cho kết quả âm tính. Như vậy, Điện Biên ghi nhận có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

 • 08:23, ngày 05/02/2021
 • Điện Biên ghi nhận 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi nhận 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu.

 • 02:46, ngày 04/02/2021
 • Huyện Mường Ảng (xã Ẳng Tở) ghi nhận 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (xã Nà Tấu) ghi nhận 01 ca dương tính lần 1

 • THÔNG BÁO KHẨN
 • THÔNG BÁO: Ngày 24/11/2021
 • Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo
 • THÔNG BÁO KHẨN: Ngày 20/11/2021
 • Địa điểm liên quan đến trường hợp mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
 • THÔNG BÁO KHẨN: Ngày 19/11/2021
 • Địa điểm liên quan đến các trường hợp mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
 • >>> Xem thêm
 • DANH SÁCH CA NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • STT Bệnh nhân Địa chỉ Tuổi Tình trạng
  471 BN1224184 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 49 Đang điều trị
  470 BN1212626 Tổ 10, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  469 BN1212625 Nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang (Khu cách ly Bệnh xá D40 - BCHQS tỉnh Điện Biên) 20 Đang điều trị
  468 BN1211089 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 7 Đang điều trị
  467 BN1211088 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 42 Đang điều trị
  466 BN1211087 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 34 Đang điều trị
  465 BN1202111 Bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  464 BN1199782 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  463 BN1199781 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 19 Đang điều trị
  462 BN1198533 Thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 51 Đang điều trị
  461 BN1183794 Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ 22 Đang điều trị
  460 BN1183793 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  459 BN1197457 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 33 Đang điều trị
  458 BN1197456 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 35 Đang điều trị
  457 BN1183639 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 39 Đang điều trị
  456 BN1197455 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  455 BN1183640 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  454 BN1183638 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 21 Đang điều trị
  453 BN1183637 Bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  452 BN1183636 Tổ 3, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  451 BN1183635 Tổ 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 30 Đang điều trị
  450 BN1182167 Tổ 3, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 41 Đang điều trị
  449 BN1181128 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 1 Đang điều trị
  448 BN1181127 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  447 BN1170314 Tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  446 BN1169251 Bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ 51 Đang điều trị
  445 BN1159121 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  444 BN1159120 Tổ 22, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  443 BN1159119 Bản Noong Bua, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  442 BN1159118 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 22 Đang điều trị
  441 BN1159117 Tổ 4, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 28 Đang điều trị
  440 BN1159116 Tổ 1, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  439 BN1159115 Tổ 1, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  438 BN1159114 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  437 BN1159113 Bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  436 BN1159112 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 51 Đang điều trị
  435 BN1159111 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  434 BN1159110 Công nhân Công ty T&T Điện Biên (đã cách ly tập trung từ ngày 20/11/2021) 35 Đang điều trị
  433 BN1156348 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 30 Đang điều trị
  432 BN1156347 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 54 Đang điều trị
  431 BN1156346 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 29 Đang điều trị
  430 BN1156345 Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 45 Đang điều trị
  429 BN1156344 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  428 BN1146764 Tổ 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 39 Đang điều trị
  427 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 43 Đang điều trị
  426 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 25 Đang điều trị
  425 Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học-THCS số 2 Chung Chải 9 Đang điều trị
  424 Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học-THCS số 2 Chung Chải 9 Đang điều trị
  423 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  422 Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  421 BN1122836 Đội 9 Lếch Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  420 BN1122835 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  419 BN1106774 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 9 Đang điều trị
  418 BN1106773 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 38 Đang điều trị
  417 BN1104835 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  416 BN1097179 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 69 Đang điều trị
  415 BN1097197 Tổ 3, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 50 Đang điều trị
  414 BN1097196 Bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  413 BN1097198 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  412 BN1097195 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 58 Đang điều trị
  411 BN1097194 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  410 BN1097193 Tổ 15, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  409 BN1097192 Tổ 17, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 12 Đang điều trị
  408 BN1097191 Tổ 1, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  407 BN1097190 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 35 Đang điều trị
  406 BN1097189 Bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 27 Đang điều trị
  405 BN1097188 Bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 27 Đang điều trị
  404 BN1097187 xã Na Tông, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  403 BN1097186 xã Na Tông, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  402 BN1097185 xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  401 BN1097184 xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  400 BN1097183 xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  399 BN1097182 Thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  398 BN1097181 Thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  397 BN1097180 Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  396 BN1097179 Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  395 BN1085226 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  394 BN1094837 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, là người nhập qua cửa khẩu Tây Trang 18 Đang điều trị
  393 BN1094836 Tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 44 Đang điều trị
  392 BN1094835 Tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 14 Đang điều trị
  391 BN1094834 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 59 Đang điều trị
  390 BN1094833 Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  389 BN1094832 Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 43 Đang điều trị
  388 BN1094376 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  387 BN1086290 Bản Phô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa 16 Đang điều trị
  386 BN1086289 Bản Nậm Xả , xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 36 Đang điều trị
  385 BN1086288 Bản Nậm Xả , xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 1 Đang điều trị
  384 BN1086287 Bản Pa Kín , xã Na Tông, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  383 BN1086286 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  382 BN1086285 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  381 BN1086284 Tổ 10, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  380 BN1086283 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  379 BN1086282 Bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  378 BN1086281 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, 1 Đang điều trị
  377 BN1086280 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  376 BN1086279 Tổ 7, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  375 BN1086278 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 40 Đang điều trị
  374 BN1084847 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 33 Đang điều trị
  373 BN1084846 Tổ 10, phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ 18 Đang điều trị
  372 BN1078036 Bản Bánh, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên 61 Đang điều trị
  371 BN1078035 Bản Nụ 2, Phúc Sơn, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Trang 20 Đang điều trị
  370 BN1078034 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  369 BN1078033 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 16 Đang điều trị
  368 BN1078032 Tổ 3, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 8 Đang điều trị
  367 BN1078031 Tổ 3, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 53 Đang điều trị
  366 BN1078030 Đội 1, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  365 BN1078029 Tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  364 BN1078028 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 25 Đang điều trị
  363 BN1077007 Tổ 11, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ 57 Đang điều trị
  362 BN1076822 Tổ 11, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 36 Đang điều trị
  361 BN1076819 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  360 BN1076818 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 23 Đang điều trị
  359 BN1076817 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  358 BN1076058 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  357 BN1076057 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  356 BN1076056 Tổ 21, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 13 Đang điều trị
  355 BN1076055 Tổ 11, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 4 Đang điều trị
  354 BN1076054 Bản Nậm Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  353 BN1076053 Lán công trình xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông 29 Đang điều trị
  352 BN1076052 Lán công trình xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông 24 Đang điều trị
  351 BN1076051 Bản Pom Loi, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  350 BN1076050 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 22 Đang điều trị
  349 BN1074733 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  348 BN1074732 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  347 BN1074731 Đội Thanh Bình, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  346 BN1074730 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  345 BN1074729 Đội 5 Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  344 BN1074728 Bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 51 Đang điều trị
  343 BN1074727 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 4 Đang điều trị
  342 BN1067522 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  341 BN1067521 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  340 BN1067520 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  339 BN1067519 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 24 Đang điều trị
  338 BN1067518 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 38 Đang điều trị
  337 BN1067517 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  336 BN1067516 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  335 BN1067515 Bản Xôm, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 29 Đang điều trị
  334 BN1067514 xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 55 Đang điều trị
  333 BN1057269 Bản Na Ố, xã Na Tông, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  332 BN1057264 Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  331 BN1057260 Bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  330 BN1057259 Bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  329 BN1057268 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  328 BN1057267 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 45 Đang điều trị
  327 BN1057254 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  326 BN1057270 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  325 BN1057266 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  324 BN1057265 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  323 BN1057263 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  322 BN1057262 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  321 BN1057261 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  320 BN1057256 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  319 BN1057255 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  318 BN1057253 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 47 Đang điều trị
  317 BN1057258 Bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  316 BN1057252 Bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  315 BN1057251 Trung tâm Mường Nhà, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  314 BN1057257 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  313 BN1057250 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 62 Đang điều trị
  312 BN1057249 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 67 Đang điều trị
  311 BN1057248 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  310 BN1057247 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 15 Đang điều trị
  309 BN1056353 Tổ 14, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  308 BN1065707 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  307 BN1065706 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 37 Đang điều trị
  306 BN1065705 Bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  305 BN1065704 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  304 BN1065703 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  303 BN1056355 Bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn 47 Đang điều trị
  302 BN1056354 Tổ 2, phường Mường Thanh 51 Đang điều trị
  301 BN1056353 Tổ 14, phường Mường Thanh 39 Đang điều trị
  300 BN1056352 Tổ 5, phường Tân Thanh 44 Đang điều trị
  299 BN1056351 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu 32 Đang điều trị
  298 BN1056350 Tổ 6, phường Noong Bua 9 Đang điều trị
  297 BN1056348 Tổ 9, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 47 Đang điều trị
  296 BN1056347 Thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  295 BN1056346 Bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  294 BN1056345 Bản Lẻ, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  293 BN1056344 Tổ 5, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  292 BN1053793 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 37 Đang điều trị
  291 BN1053792 Bản Lé, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  290 BN1055996 Bản Pa Pói, đội 9, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  289 BN1055995 Tổ 11, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  288 BN1055994 Tổ 11, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  287 BN1055993 Tổ 21, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  286 BN1055992 Tổ 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 24 Đang điều trị
  285 BN1055991 Tổ 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  284 BN1055990 Tổ 10, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 44 Đang điều trị
  283 BN1055989 C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  282 BN1055988 Tổ 20, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  281 BN1055987 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  280 BN1055986 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  279 BN1055985 Tổ 6, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  278 BN1055984 Tổ 9, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  277 BN1055983 Đội 6 Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  276 BN1055982 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  275 BN1055981 Tổ 8, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  274 BN1055980 C9, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  273 BN1055979 Tổ 10, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  272 BN1055978 Tổ 2, Xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  271 BN1055977 Tổ 9, Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ 31 Đang điều trị
  270 BN1055976 Tổ 3, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  269 BN1055975 Tổ 11, Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  268 BN1055974 Tổ 15, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  267 BN1055973 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  266 BN1055972 Tổ 8, Phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  265 BN1047196 Tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  264 BN1036470 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 21 Đang điều trị
  263 BN1039977 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 31 Đang điều trị
  262 BN1039976 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  261 BN1039975 bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  260 BN1036469 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  259 BN1036468 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 57 Đang điều trị
  258 BN1035211 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 53 Đang điều trị
  257 BN1035210 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 23 Đang điều trị
  256 BN1028849 Đội 3, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  255 BN1027824 Bản Pá Kín, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 13 Đang điều trị
  254 BN1027823 Bản Hồi Hương, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  253 BN1027822 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  252 BN1027821 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 38 Đang điều trị
  251 BN1027820 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 35 Đang điều trị
  250 BN1028774 Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 41 Đang điều trị
  249 BN1027819 Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, xã Na Ư, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  248 BN1027818 Bến xe khách, phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ 21 Đang điều trị
  247 BN1018396 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  246 BN1018395 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  245 BN1018394 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  244 BN1018393 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  243 BN1018392 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  242 BN1018391 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  241 BN1018390 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  240 BN1012182 bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  239 BN1012181 bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  238 BN1012180 bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  237 BN1012179 bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  236 BN1012178 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 24 Đang điều trị
  235 BN1012177 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 25 Đang điều trị
  234 BN1026525 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  233 BN1026524 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  232 BN1021187 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  231 BN1021186 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 23 Đang điều trị
  230 BN1021185 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 58 Đang điều trị
  229 BN1021184 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 52 Đang điều trị
  228 BN1019518 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  227 BN1019517 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  226 BN1019516 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 54 Đang điều trị
  225 BN1019515 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  224 BN1019514 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  223 BN1019513 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  222 BN1019512 bản Gia Phú A, Xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  221 BN1019511 bản Nậm Nhừ 3, Xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ 20 Đang điều trị
  220 BN1019172 bản Na Ư, Xã Na Ư, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  219 BN1010340 Bản Hua Thanh, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  218 BN1010339 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  217 BN1010338 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  216 BN1010337 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  215 BN1010336 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  214 BN1010335 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  213 BN1010334 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  212 BN1010061 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  211 BN1010060 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  210 BN1010059 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  209 BN1010058 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  208 BN1010057 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  207 BN1010056 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  206 BN1010055 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  205 BN1002042 Bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  204 BN1002041 Bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  203 BN998895 Thôn 9, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 74 Đang điều trị
  202 BN994002 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  201 BN994001 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  200 BN994000 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  199 BN993999 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  198 BN986727 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 32 Đang điều trị
  197 BN992732 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  196 BN992731 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  195 BN992730 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  194 BN992729 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  193 BN992728 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  192 BN992727 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  191 BN992726 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  190 BN992725 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  189 BN992724 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  188 BN992723 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  187 BN986483 Đội 10, thôn Văn Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  186 BN986482 Bản Sơn Tống, Xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  185 BN985479 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  184 BN985478 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  183 BN985477 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  182 BN978924 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  181 BN978923 Trường Mầm non xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 32 Đang điều trị
  180 BN978922 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 89 Đang điều trị
  179 BN978921 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  178 BN977773 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 3 Đang điều trị
  177 BN977772 Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhà 11 Đang điều trị
  176 BN970304 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  175 BN970303 Thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  174 BN970302 Thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 21 Đang điều trị
  173 BN968695 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  172 BN968684 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  171 BN968683 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  170 BN968682 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  169 BN968681 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  168 BN968680 Bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  167 BN968679 Bản Hồi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  166 BN968678 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  165 BN962784 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  164 BN962783 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  163 BN962782 Thôn 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  162 BN962287 Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  161 BN962286 Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhà 12 Đang điều trị
  160 BN962285 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  159 BN962284 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  158 BN955437 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  157 BN955436 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  156 BN955435 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 62 Đang điều trị
  155 BN955434 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  154 BN955433 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  153 BN955432 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 65 Đang điều trị
  152 BN955431 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  151 BN955240 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  150 BN955239 Thôn Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  149 BN955238 Bản Bua, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  148 BN955237 Thôn Tân Lập, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  147 BN955236 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  146 BN954201 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  145 BN954200 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  144 BN954199 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  143 BN954198 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  142 BN954197 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 29 Đang điều trị
  141 BN954196 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  140 BN954195 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  139 BN954194 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  138 BN954193 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  137 BN954192 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  136 BN954191 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 59 Đang điều trị
  135 BN948147 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  134 BN948146 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  133 BN948145 xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  132 BN948144 Bản Yên, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  131 BN948143 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  130 BN948142 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  129 BN948141 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  128 BN948140 Bản Pá Kín 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  127 BN947169 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 66 Đang điều trị
  126 BN947168 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 50 Đang điều trị
  125 BN947167 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  124 BN947166 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 16 Đang điều trị
  123 BN947165 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  122 BN941400 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 50 Đang điều trị
  121 BN941399 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  120 BN941398 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  119 BN941397 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  118 BN941396 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  117 BN940237 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 83 Đang điều trị
  116 BN940236 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  115 BN940235 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 29 Đang điều trị
  114 BN940234 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  113 BN940233 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  112 BN940232 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  111 BN940231 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  110 BN940230 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  109 BN940229 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  108 BN940228 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  107 BN940227 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  106 BN940226 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  105 BN940225 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  104 BN940224 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  103 BN940223 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  102 BN940222 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  101 BN940221 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  100 BN940220 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  99 BN940219 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  98 BN935936 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  97 BN935935 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  96 BN935934 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  95 BN935933 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  94 BN935932 Trường THCS bán trú Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  93 BN935931 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  92 BN935930 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  91 BN935929 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  90 BN935928 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  89 BN935927 Đội 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 53 Đang điều trị
  88 BN935926 Đội 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  87 BN932939 Thôn 2, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  86 BN932938 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  85 BN932937 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  84 BN932936 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  83 BN932935 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  82 BN932934 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  81 BN932933 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  80 BN932932 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  79 BN932931 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  78 BN932930 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  77 BN932929 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  76 BN932928 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  75 BN932927 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  74 BN932926 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  73 BN927513 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  72 BN894841 Khu cách ly tập trung tại Nhà khách Trúc An, Thành phố Điện Biên Phủ Đã khỏi
  71 BN889124 Khu cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh (nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 41 Đã khỏi
  70 BN889123 Khu cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh (nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 35 Đã khỏi
  69 BN870829 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  68 BN867745 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  67 BN861249 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  66 BN861244 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  65 BN858243 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  64 BN293907 Khu cách ly cơ sở 2, thị trấn huyện Điện Biên Đông (nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Trang) 24 Đã khỏi
  63 BN165450 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đã khỏi
  62 BN161839 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đã khỏi
  61 BN6667 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  60 BN6129 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  59 BN5939 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 16 Đã khỏi
  58 BN5472 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 17 Đã khỏi
  57 BN5223 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 27 Đã khỏi
  56 BN5230 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 49 Đã khỏi
  55 BN5042 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  54 BN5041 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 35 Đã khỏi
  53 BN4946 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  52 BN4837 Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên 47 Đã khỏi
  51 BN4818 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 45 Đã khỏi
  50 BN4817 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  49 BN4816 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 28 Đã khỏi
  48 BN4815 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  47 BN4812 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  46 BN4811 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  45 BN4737 Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 1 Đã khỏi
  44 BN4736 Xã Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  43 BN4735 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 23 Đã khỏi
  42 BN4721 Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 26 Đã khỏi
  41 BN4587 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 63 Đã khỏi
  40 BN4590 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 1 Đã khỏi
  39 BN4586 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 4 Đã khỏi
  38 BN4585 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  37 BN4479 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 3 Đã khỏi
  36 BN4589 Phố 11, Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 52 Đã khỏi
  35 BN4588 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 32 Đã khỏi
  34 BN4547 Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đã khỏi
  33 BN4400 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 13 Đã khỏi
  32 BN4399 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  31 BN4398 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 7 Đã khỏi
  30 BN4381 Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ 13 Đã khỏi
  29 BN4378 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 9 Đã khỏi
  28 BN4377 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  27 BN4228 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  26 BN4227 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  25 BN4226 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  24 BN4216 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  23 BN4215 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  22 BN4214 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  21 BN4213 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 42 Đã khỏi
  20 BN4145 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  19 BN4144 Bản Nậm Chim 2, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 43 Đã khỏi
  18 BN4143 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  17 BN4142 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 34 Đã khỏi
  16 BN4140 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 40 Đã khỏi
  15 BN4129 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 40 Đã khỏi
  14 BN4125 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 14 Đã khỏi
  13 BN3998 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 54 Đã khỏi
  12 BN3997 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 2 Đã khỏi
  11 BN3996 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 53 Đã khỏi
  10 BN3994 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 47 Đã khỏi
  9 BN3993 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 10 Đã khỏi
  8 BN3838 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  7 BN3837 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 36 Đã khỏi
  6 BN3758 Tổ 6, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 30 Đã khỏi
  5 BN3353 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 46 Đã khỏi
  4 BN3096 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 55 Đã khỏi
  3 BN1972 Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ 16 Đã khỏi
  2 BN1971 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 16 Đã khỏi
  1 BN1970 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 18 Đã khỏi
 • DANH SÁCH CA NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • Bệnh nhân Địa chỉ Tuổi Tình trạng
  BN1224184 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 49 Đang điều trị
  BN1212626 Tổ 10, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  BN1212625 Nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang (Khu cách ly Bệnh xá D40 - BCHQS tỉnh Điện Biên) 20 Đang điều trị
  BN1211089 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 7 Đang điều trị
  BN1211088 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 42 Đang điều trị
  BN1211087 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 34 Đang điều trị
  BN1202111 Bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  BN1199782 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  BN1199781 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 19 Đang điều trị
  BN1198533 Thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 51 Đang điều trị
  BN1183794 Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ 22 Đang điều trị
  BN1183793 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  BN1197457 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 33 Đang điều trị
  BN1197456 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 35 Đang điều trị
  BN1183639 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 39 Đang điều trị
  BN1197455 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  BN1183640 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  BN1183638 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 21 Đang điều trị
  BN1183637 Bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  BN1183636 Tổ 3, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  BN1183635 Tổ 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 30 Đang điều trị
  BN1182167 Tổ 3, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 41 Đang điều trị
  BN1181128 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 1 Đang điều trị
  BN1181127 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  BN1170314 Tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  BN1169251 Bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ 51 Đang điều trị
  BN1159121 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  BN1159120 Tổ 22, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  BN1159119 Bản Noong Bua, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  BN1159118 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 22 Đang điều trị
  BN1159117 Tổ 4, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 28 Đang điều trị
  BN1159116 Tổ 1, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  BN1159115 Tổ 1, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  BN1159114 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  BN1159113 Bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  BN1159112 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 51 Đang điều trị
  BN1159111 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  BN1159110 Công nhân Công ty T&T Điện Biên (đã cách ly tập trung từ ngày 20/11/2021) 35 Đang điều trị
  BN1156348 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 30 Đang điều trị
  BN1156347 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 54 Đang điều trị
  BN1156346 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 29 Đang điều trị
  BN1156345 Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 45 Đang điều trị
  BN1156344 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  BN1146764 Tổ 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 39 Đang điều trị
  Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 43 Đang điều trị
  Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 25 Đang điều trị
  Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học-THCS số 2 Chung Chải 9 Đang điều trị
  Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học-THCS số 2 Chung Chải 9 Đang điều trị
  Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN1122836 Đội 9 Lếch Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN1122835 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN1106774 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 9 Đang điều trị
  BN1106773 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 38 Đang điều trị
  BN1104835 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  BN1097179 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 69 Đang điều trị
  BN1097197 Tổ 3, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 50 Đang điều trị
  BN1097196 Bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  BN1097198 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  BN1097195 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 58 Đang điều trị
  BN1097194 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  BN1097193 Tổ 15, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  BN1097192 Tổ 17, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 12 Đang điều trị
  BN1097191 Tổ 1, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  BN1097190 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 35 Đang điều trị
  BN1097189 Bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 27 Đang điều trị
  BN1097188 Bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 27 Đang điều trị
  BN1097187 xã Na Tông, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  BN1097186 xã Na Tông, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  BN1097185 xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  BN1097184 xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN1097183 xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  BN1097182 Thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN1097181 Thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  BN1097180 Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN1097179 Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN1085226 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  BN1094837 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, là người nhập qua cửa khẩu Tây Trang 18 Đang điều trị
  BN1094836 Tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 44 Đang điều trị
  BN1094835 Tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 14 Đang điều trị
  BN1094834 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 59 Đang điều trị
  BN1094833 Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  BN1094832 Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 43 Đang điều trị
  BN1094376 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  BN1086290 Bản Phô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa 16 Đang điều trị
  BN1086289 Bản Nậm Xả , xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 36 Đang điều trị
  BN1086288 Bản Nậm Xả , xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 1 Đang điều trị
  BN1086287 Bản Pa Kín , xã Na Tông, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  BN1086286 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN1086285 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1086284 Tổ 10, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  BN1086283 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  BN1086282 Bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  BN1086281 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, 1 Đang điều trị
  BN1086280 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  BN1086279 Tổ 7, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  BN1086278 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 40 Đang điều trị
  BN1084847 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 33 Đang điều trị
  BN1084846 Tổ 10, phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ 18 Đang điều trị
  BN1078036 Bản Bánh, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên 61 Đang điều trị
  BN1078035 Bản Nụ 2, Phúc Sơn, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Trang 20 Đang điều trị
  BN1078034 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  BN1078033 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 16 Đang điều trị
  BN1078032 Tổ 3, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 8 Đang điều trị
  BN1078031 Tổ 3, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 53 Đang điều trị
  BN1078030 Đội 1, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  BN1078029 Tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  BN1078028 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 25 Đang điều trị
  BN1077007 Tổ 11, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ 57 Đang điều trị
  BN1076822 Tổ 11, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 36 Đang điều trị
  BN1076819 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  BN1076818 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 23 Đang điều trị
  BN1076817 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  BN1076058 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  BN1076057 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  BN1076056 Tổ 21, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 13 Đang điều trị
  BN1076055 Tổ 11, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 4 Đang điều trị
  BN1076054 Bản Nậm Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  BN1076053 Lán công trình xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông 29 Đang điều trị
  BN1076052 Lán công trình xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông 24 Đang điều trị
  BN1076051 Bản Pom Loi, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  BN1076050 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 22 Đang điều trị
  BN1074733 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN1074732 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  BN1074731 Đội Thanh Bình, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  BN1074730 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN1074729 Đội 5 Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1074728 Bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 51 Đang điều trị
  BN1074727 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 4 Đang điều trị
  BN1067522 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  BN1067521 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  BN1067520 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  BN1067519 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 24 Đang điều trị
  BN1067518 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 38 Đang điều trị
  BN1067517 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  BN1067516 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  BN1067515 Bản Xôm, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 29 Đang điều trị
  BN1067514 xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 55 Đang điều trị
  BN1057269 Bản Na Ố, xã Na Tông, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  BN1057264 Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN1057260 Bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN1057259 Bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  BN1057268 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  BN1057267 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 45 Đang điều trị
  BN1057254 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  BN1057270 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN1057266 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  BN1057265 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  BN1057263 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN1057262 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN1057261 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  BN1057256 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  BN1057255 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  BN1057253 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 47 Đang điều trị
  BN1057258 Bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN1057252 Bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  BN1057251 Trung tâm Mường Nhà, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  BN1057257 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN1057250 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 62 Đang điều trị
  BN1057249 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 67 Đang điều trị
  BN1057248 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN1057247 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 15 Đang điều trị
  BN1056353 Tổ 14, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  BN1065707 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  BN1065706 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 37 Đang điều trị
  BN1065705 Bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN1065704 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  BN1065703 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  BN1056355 Bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn 47 Đang điều trị
  BN1056354 Tổ 2, phường Mường Thanh 51 Đang điều trị
  BN1056353 Tổ 14, phường Mường Thanh 39 Đang điều trị
  BN1056352 Tổ 5, phường Tân Thanh 44 Đang điều trị
  BN1056351 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu 32 Đang điều trị
  BN1056350 Tổ 6, phường Noong Bua 9 Đang điều trị
  BN1056348 Tổ 9, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 47 Đang điều trị
  BN1056347 Thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  BN1056346 Bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN1056345 Bản Lẻ, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  BN1056344 Tổ 5, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  BN1053793 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 37 Đang điều trị
  BN1053792 Bản Lé, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  BN1055996 Bản Pa Pói, đội 9, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  BN1055995 Tổ 11, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  BN1055994 Tổ 11, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  BN1055993 Tổ 21, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  BN1055992 Tổ 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 24 Đang điều trị
  BN1055991 Tổ 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  BN1055990 Tổ 10, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 44 Đang điều trị
  BN1055989 C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN1055988 Tổ 20, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  BN1055987 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  BN1055986 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  BN1055985 Tổ 6, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  BN1055984 Tổ 9, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  BN1055983 Đội 6 Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  BN1055982 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN1055981 Tổ 8, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  BN1055980 C9, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  BN1055979 Tổ 10, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  BN1055978 Tổ 2, Xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  BN1055977 Tổ 9, Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ 31 Đang điều trị
  BN1055976 Tổ 3, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  BN1055975 Tổ 11, Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  BN1055974 Tổ 15, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  BN1055973 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  BN1055972 Tổ 8, Phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  BN1047196 Tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  BN1036470 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 21 Đang điều trị
  BN1039977 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 31 Đang điều trị
  BN1039976 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  BN1039975 bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN1036469 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  BN1036468 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 57 Đang điều trị
  BN1035211 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 53 Đang điều trị
  BN1035210 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 23 Đang điều trị
  BN1028849 Đội 3, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  BN1027824 Bản Pá Kín, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 13 Đang điều trị
  BN1027823 Bản Hồi Hương, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN1027822 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN1027821 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 38 Đang điều trị
  BN1027820 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 35 Đang điều trị
  BN1028774 Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 41 Đang điều trị
  BN1027819 Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, xã Na Ư, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  BN1027818 Bến xe khách, phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ 21 Đang điều trị
  BN1018396 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  BN1018395 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  BN1018394 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN1018393 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  BN1018392 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  BN1018391 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN1018390 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN1012182 bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN1012181 bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  BN1012180 bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  BN1012179 bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN1012178 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 24 Đang điều trị
  BN1012177 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 25 Đang điều trị
  BN1026525 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  BN1026524 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN1021187 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  BN1021186 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 23 Đang điều trị
  BN1021185 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 58 Đang điều trị
  BN1021184 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 52 Đang điều trị
  BN1019518 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  BN1019517 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  BN1019516 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 54 Đang điều trị
  BN1019515 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  BN1019514 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  BN1019513 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  BN1019512 bản Gia Phú A, Xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN1019511 bản Nậm Nhừ 3, Xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ 20 Đang điều trị
  BN1019172 bản Na Ư, Xã Na Ư, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1010340 Bản Hua Thanh, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1010339 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1010338 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1010337 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN1010336 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN1010335 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN1010334 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN1010061 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  BN1010060 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN1010059 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  BN1010058 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  BN1010057 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  BN1010056 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  BN1010055 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN1002042 Bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  BN1002041 Bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  BN998895 Thôn 9, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 74 Đang điều trị
  BN994002 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  BN994001 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  BN994000 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  BN993999 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  BN986727 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 32 Đang điều trị
  BN992732 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  BN992731 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  BN992730 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  BN992729 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  BN992728 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  BN992727 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  BN992726 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  BN992725 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN992724 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN992723 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  BN986483 Đội 10, thôn Văn Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  BN986482 Bản Sơn Tống, Xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN985479 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN985478 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  BN985477 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN978924 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN978923 Trường Mầm non xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 32 Đang điều trị
  BN978922 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 89 Đang điều trị
  BN978921 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  BN977773 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 3 Đang điều trị
  BN977772 Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhà 11 Đang điều trị
  BN970304 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN970303 Thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  BN970302 Thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 21 Đang điều trị
  BN968695 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  BN968684 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  BN968683 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN968682 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  BN968681 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN968680 Bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  BN968679 Bản Hồi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  BN968678 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN962784 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN962783 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  BN962782 Thôn 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  BN962287 Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN962286 Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhà 12 Đang điều trị
  BN962285 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN962284 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  BN955437 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN955436 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  BN955435 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 62 Đang điều trị
  BN955434 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  BN955433 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  BN955432 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 65 Đang điều trị
  BN955431 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN955240 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  BN955239 Thôn Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN955238 Bản Bua, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN955237 Thôn Tân Lập, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN955236 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN954201 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  BN954200 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  BN954199 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  BN954198 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN954197 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 29 Đang điều trị
  BN954196 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  BN954195 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN954194 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN954193 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN954192 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  BN954191 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 59 Đang điều trị
  BN948147 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  BN948146 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  BN948145 xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN948144 Bản Yên, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN948143 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN948142 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  BN948141 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  BN948140 Bản Pá Kín 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  BN947169 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 66 Đang điều trị
  BN947168 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 50 Đang điều trị
  BN947167 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  BN947166 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 16 Đang điều trị
  BN947165 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  BN941400 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 50 Đang điều trị
  BN941399 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  BN941398 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  BN941397 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  BN941396 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  BN940237 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 83 Đang điều trị
  BN940236 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN940235 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 29 Đang điều trị
  BN940234 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  BN940233 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  BN940232 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  BN940231 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  BN940230 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  BN940229 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  BN940228 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  BN940227 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  BN940226 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  BN940225 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  BN940224 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN940223 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  BN940222 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  BN940221 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  BN940220 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  BN940219 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  BN935936 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  BN935935 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  BN935934 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  BN935933 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  BN935932 Trường THCS bán trú Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  BN935931 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  BN935930 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  BN935929 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  BN935928 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  BN935927 Đội 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 53 Đang điều trị
  BN935926 Đội 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN932939 Thôn 2, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  BN932938 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN932937 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN932936 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  BN932935 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  BN932934 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN932933 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  BN932932 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  BN932931 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  BN932930 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  BN932929 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  BN932928 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  BN932927 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  BN932926 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  BN927513 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  BN894841 Khu cách ly tập trung tại Nhà khách Trúc An, Thành phố Điện Biên Phủ Đã khỏi
  BN889124 Khu cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh (nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 41 Đã khỏi
  BN889123 Khu cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh (nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 35 Đã khỏi
  BN870829 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  BN867745 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  BN861249 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  BN861244 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  BN858243 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  BN293907 Khu cách ly cơ sở 2, thị trấn huyện Điện Biên Đông (nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Trang) 24 Đã khỏi
  BN165450 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đã khỏi
  BN161839 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đã khỏi
  BN6667 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  BN6129 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN5939 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 16 Đã khỏi
  BN5472 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 17 Đã khỏi
  BN5223 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 27 Đã khỏi
  BN5230 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 49 Đã khỏi
  BN5042 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN5041 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 35 Đã khỏi
  BN4946 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  BN4837 Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên 47 Đã khỏi
  BN4818 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 45 Đã khỏi
  BN4817 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN4816 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 28 Đã khỏi
  BN4815 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  BN4812 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  BN4811 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  BN4737 Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 1 Đã khỏi
  BN4736 Xã Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  BN4735 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 23 Đã khỏi
  BN4721 Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 26 Đã khỏi
  BN4587 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 63 Đã khỏi
  BN4590 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 1 Đã khỏi
  BN4586 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 4 Đã khỏi
  BN4585 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4479 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 3 Đã khỏi
  BN4589 Phố 11, Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 52 Đã khỏi
  BN4588 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 32 Đã khỏi
  BN4547 Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đã khỏi
  BN4400 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 13 Đã khỏi
  BN4399 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  BN4398 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 7 Đã khỏi
  BN4381 Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ 13 Đã khỏi
  BN4378 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 9 Đã khỏi
  BN4377 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  BN4228 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  BN4227 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  BN4226 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  BN4216 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  BN4215 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  BN4214 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4213 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 42 Đã khỏi
  BN4145 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4144 Bản Nậm Chim 2, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 43 Đã khỏi
  BN4143 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  BN4142 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 34 Đã khỏi
  BN4140 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 40 Đã khỏi
  BN4129 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 40 Đã khỏi
  BN4125 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 14 Đã khỏi
  BN3998 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 54 Đã khỏi
  BN3997 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 2 Đã khỏi
  BN3996 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 53 Đã khỏi
  BN3994 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 47 Đã khỏi
  BN3993 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 10 Đã khỏi
  BN3838 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  BN3837 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 36 Đã khỏi
  BN3758 Tổ 6, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 30 Đã khỏi
  BN3353 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 46 Đã khỏi
  BN3096 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 55 Đã khỏi
  BN1972 Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ 16 Đã khỏi
  BN1971 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 16 Đã khỏi
  BN1970 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 18 Đã khỏi
  STT Thành, Thị xã, Huyện Số ca nhiễm Số ca khỏi Đang điều trị Số Tử vong
  1 Thành phố Điện Biên Phủ 100 15 85 0
  2 Huyện Mường Ảng 2 2 0 0
  3 Huyện Điện Biên Đông 10 1 9 0
  4 Huyện Điện Biên 255 3 252 0
  5 Huyện Mường Chà 4 0 4 0
  6 Thị xã Mường Lay 1 1 0 0
  7 Huyện Mường Nhé 43 0 43 0
  8 Huyện Nậm Pồ 48 45 3 0
  9 Huyện Tủa Chùa 3 0 3 0
  10 Huyện Tuần Giáo 5 5 0 0
  Điện Biên 471 72 399 0
  Việt Nam 161,761 46,965 113,097 1,695
 • HÃY TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

 • Hạn chế đi ra ngoài
 • Tránh tiếp xúc người khác
 • Đeo khẩu trang
 • Rửa tay xà phòng
 • Súc miệng, nhỏ mắt
 • Tăng sức đề kháng
 • QUY TRÌNH CÁC BƯỚC RỬA TAY CỦA BỘ Y TẾ

 • Bơm 3-5 ml dung dịch vào lòng bàn tay

 • Bước 1: Chà hai lòng bàn tay vào nhau

 • Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại

 • Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón tay

 • Bước 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia

 • Bước 5: Chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

 • Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
 • - Từ Bước 1 đến Bước 6: Thực hiện mỗi bước 5 lần.
  - Làm ướt tay trước khi sử dụng. Rửa lại tay bằng nước sạch và lau khô.
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: