Văn bản số 2031/UBND-KGVX: V/v triển khai Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế của UBND tỉnh do đồng chí Vừ A Bằng ký
V/v triển khai Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế
Số/Ký hiệu 2031/UBND-KGVX
Ngày ban hành 30/6/2021
Người ký Vừ A Bằng
Đơn vị ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản Phòng chống dịch bệnh
Loại Công văn
Tệp đính kèm:

Nội dung Công điện 973/CĐ-BYT của Bộ Y tế

Văn bản khác:
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • Quyết định về việc thành lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
 • tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19
 • V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong tình hình mới
 • 1-10 of 85<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • 1934/TB-SGTVT
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 2292/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • 1903/SGTVT-QLVTPT&NL
 • tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: