• Cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
 • Thời gian đăng: 16/06/2021 16:08:37
 • Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 1800/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại. Theo đó, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo:
 • Các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định; tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ thiết yếu được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và các đơn vị liên quan.
   
  Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết, như: Dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, mát xa, rạp chiếu phim; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tiếp tục dừng tổ chức các hoạt động có trên 30 người tham dự ngoài công sở, trường học, bệnh viện; các cấp các ngành có thể tổ chức các cuộc họp có trên 30 người tham dự nếu thấy thật cần thiết nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.
   
  Tính từ ngày 16/5/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã 18 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc mới và 31 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng; tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Việc cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế xã hội theo sự chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ./.
 • Tác giả: Trần Hà
 • Nguồn tin: dic.gov.vn
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • 1934/TB-SGTVT
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 2292/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • 1903/SGTVT-QLVTPT&NL
 • tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: