• DANH SÁCH CA NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • STT Bệnh nhân Địa chỉ Tuổi Tình trạng
  63 BN165450 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đang điều trị
  62 BN161839 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đang điều trị
  61 BN6667 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  60 BN6129 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  59 BN5939 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 16 Đã khỏi
  58 BN5472 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 17 Đã khỏi
  57 BN5223 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 27 Đã khỏi
  56 BN5230 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 49 Đã khỏi
  55 BN5042 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  54 BN5041 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 35 Đã khỏi
  53 BN4946 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  52 BN4837 Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên 47 Đã khỏi
  51 BN4818 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 45 Đã khỏi
  50 BN4817 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  49 BN4816 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 28 Đã khỏi
  48 BN4815 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  47 BN4812 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  46 BN4811 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  45 BN4737 Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 1 Đã khỏi
  44 BN4736 Xã Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  43 BN4735 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 23 Đã khỏi
  42 BN4721 Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 26 Đã khỏi
  41 BN4587 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 63 Đã khỏi
  40 BN4590 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 1 Đã khỏi
  39 BN4586 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 4 Đã khỏi
  38 BN4585 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  37 BN4479 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 3 Đã khỏi
  36 BN4589 Phố 11, Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 52 Đã khỏi
  35 BN4588 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 32 Đã khỏi
  34 BN4547 Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đã khỏi
  33 BN4400 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 13 Đã khỏi
  32 BN4399 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  31 BN4398 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 7 Đã khỏi
  30 BN4381 Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ 13 Đã khỏi
  29 BN4378 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 9 Đã khỏi
  28 BN4377 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  27 BN4228 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  26 BN4227 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  25 BN4226 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  24 BN4216 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  23 BN4215 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  22 BN4214 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  21 BN4213 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 42 Đã khỏi
  20 BN4145 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  19 BN4144 Bản Nậm Chim 2, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 43 Đã khỏi
  18 BN4143 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  17 BN4142 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 34 Đã khỏi
  16 BN4140 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 40 Đã khỏi
  15 BN4129 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 40 Đã khỏi
  14 BN4125 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 14 Đã khỏi
  13 BN3998 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 54 Đã khỏi
  12 BN3997 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 2 Đã khỏi
  11 BN3996 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 53 Đã khỏi
  10 BN3994 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 47 Đã khỏi
  9 BN3993 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 10 Đã khỏi
  8 BN3838 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  7 BN3837 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 36 Đã khỏi
  6 BN3758 Tổ 6, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 30 Đã khỏi
  5 BN3353 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 46 Đã khỏi
  4 BN3096 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 55 Đã khỏi
  3 BN1972 Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ 16 Đã khỏi
  2 BN1971 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 16 Đã khỏi
  1 BN1970 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 18 Đã khỏi
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 2316/KH-UBND
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 • 2299/UBND-KGVX
 • V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (HỎA TỐC)
 • 1918/TB-SGTVT
 • V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 • 1934/TB-SGTVT
 • Thông báo V/v tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 2292/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 • 1903/SGTVT-QLVTPT&NL
 • tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Hải Dương, Hà Giang
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: