DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
622/UBND-KGVX 10/3/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
489/SVHTTDL-NVTDTT 05/03/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì,triển khai hoạt động TDTT trong tình hình mới
543/UBND-KGVX 03/3/2021 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
221/QĐ-UBND 26/02/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19
501/UBND-KGVX 26/02/2021 Điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để đảm bảo phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
217/QĐ-UBND 25/02/2021 Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Bản Nà Nhạn 1 và Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
455/UBND-KGVX 19/02/2021 Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.
454/UBND-KGVX 19/02/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.
16/NQ-CP 08/02/2021 Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
441/UBND-KGVX 18/02/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch
178/QĐ-UBND 08/02/2021 Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID - 19 tại cụm dân cư, thành phố Điện Biên Phủ
368/UBND-KGVX 08/02/2021 Về việc tổ chức các hoạt động chào đón năm mới
50/BC-BCĐ 06/02/2021 Báo cáo hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
05/02/2021 Điện khẩn của Ban thường vụ tỉnh Ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
283/TB-SGTVT 05/02/2021 Thông báo V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
153/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc trưng tập bổ sung lực lượng tham gia chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
161/STTTT-BCVT 05/02/2021 V/v hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
350/UBND-KGVX 05/02/2021 V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
05/CT-TTg 28/01/2021 Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
22/TB-VPCP 30/01/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 622/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
 • 489/SVHTTDL-NVTDTT
 • V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì,triển khai hoạt động TDTT trong tình hình mới
 • 543/UBND-KGVX
 • Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
 • 221/QĐ-UBND
 • Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19
 • 501/UBND-KGVX
 • Điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để đảm bảo phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
 • 217/QĐ-UBND
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Bản Nà Nhạn 1 và Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: