• Điện Biên: Các trường học tổ chức bán trú cho trẻ phải cam kết và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch
 • Thời gian đăng: 03/03/2021 08:14:05 AM
 • Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19 và tạo thuận lợi cho học sinh đi học trở lại đối với cấp mầm non, học sinh tiểu học; việc tổ chức bán trú đối với các cơ sở giáo dục chỉ được thực hiện trở lại khi nhà trường phải cam kết và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch; đặc biệt phải đảm bảo các yêu cầu về giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định và đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng để Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét. - Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết chiều 1/3.
 • Theo ông Cù Huy Hoàn, cùng với việc yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tổ chức ăn bán trú tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm túc việc khai báo thông tin, đánh giá các tiêu chí về địa điểm trường học an toàn trên ứng dụng “An toàn Covid-19” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở đề nghị các cơ sở giáo dục này phải rà soát nhu cầu và điều kiện đảm bảo tổ chức bán trú (ăn và ngủ trưa tại cơ sở giáo dục) cho trẻ em.

  Cụ thể, rà soát điều kiện đảm bảo để tổ chức bán trú cho trẻ tại trường; đề xuất phương án tổ chức ăn, ngủ đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học; lấy ý kiến phụ huynh về việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường, lập tờ trình gửi phòng giáo dục và đào tạo để báo cáo UBND cấp huyện, phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát điều kiện đảm bảo để tổ chức bán trú… Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét đồng ý cho các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú theo danh sách phòng giáo dục và đào tạo đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 và được sự nhất trí của UBND cấp huyện.

 • Tác giả: Gia Kiên
 • Nguồn tin: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/185230/dien-bien-cac-truong-hoc-to-chuc-ban-tru-cho-tre-phai-cam-ket-va-thuc-hien-nghiem-tuc-cac-quy-dinh-phong-chong-dich
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 622/UBND-KGVX
 • V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
 • 489/SVHTTDL-NVTDTT
 • V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì,triển khai hoạt động TDTT trong tình hình mới
 • 543/UBND-KGVX
 • Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
 • 221/QĐ-UBND
 • Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19
 • 501/UBND-KGVX
 • Điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên để đảm bảo phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
 • 217/QĐ-UBND
 • Quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Bản Nà Nhạn 1 và Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
  © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: